O banki
Kadri

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana, vabi k sodelovanju

 

SPECIALISTA ZA KONTROLING, (m/ž)

 

Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

Vse zainteresirane vabimo, da kandidirate na prosto delovno mesto specialista za kontroling, m/ž, ki bo obsegalo:

 • izdelovanje analiz in pripravljanje poročil za posamezna časovna obdobja in različne namene, za notranje in zunanje uporabnike,

 • priprava finančnega plana,

 • priprava delovnih podlag, navodil in ostalih dokumentov z delovnega področja,

 • sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov banke,

 • spremljanje novosti na delovnem področju, razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik, načinov in postopkov dela,

 • sodelovanje pri načrtovanju, organiziranju, usklajevanju in kontroliranju dela področja,

 • vodenje projektov in/ali sodelovanje v projektnih skupinah,

 • sodelovanje z zunanjimi institucijami,

 • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti.

 

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za nedoločen čas in šest mesečnim poskusnim delom.

 

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe:

 • specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje), magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in

 • 4 leta delovnih izkušenj s področja računovodstva in/ali kontrolinga;

ali

 • specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in

 • 8 let delovnih izkušenj s področja računovodstva in/ali kontrolinga.

   

  Zahtevana znanja/sposobnosti:

 • poznavanje bančnega poslovanja,

 • poznavanje zakonodaje in dobrih praks s področja dela,

 • tekoče znanje slovenskega jezika,

 • dobra usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji,

 • znanja za vodenje projektov,

 • višja raven znanja angleškega jezika – C1.

   

Želena znanja/sposobnosti:

 • poznavanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja,

 • poznavanje analitičnih orodij za podporo bančnemu poslovanju,

 • višja raven znanja drugega tujega jezika – B2,

 • poznavanje finančnih trgov.

   

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti za tista kazniva dejanja, ki jih kot negativni pogoj za zasedbo delovnega mesta opredeljuje pozitivna bančna zakonodaja za pridobitev bančne licence in ZGD.

 

Vse zainteresirane kandidate in kandidatke vljudno vabimo, da nam ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete do vključno 28. 5. 2019 na naslov:

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

s pripisom: za razpis - ne odpiraj

ali na elektronski naslov: kadrovska@sid.si

 

Kandidate in kandidatke prosimo, da v zaposlitveni vlogi poleg ostalih podatkov sporočite elektronski naslov

 za posredovanje obvestila v zvezi s postopkom izbire.

 

________________________________________________________________________________

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana, vabi k sodelovanju

 

SPECIALISTA ZA ZAKLADNIŠTVO, M/Ž

 

Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

Vse zainteresirane vabimo, da kandidirate na prosto delovno mesto specialista za zakladništvo, m/ž, ki bo obsegalo:

 • upravljanje in spremljanje likvidnosti banke,

 • upravljanje in spremljanje premoženja (portfeljev vrednostnih papirjev),

 • načrtovanje, snovanje in pripravljanje programov zadolževanja,

 • sklepanje poslov na domačih in tujih denarnih in kapitalskih trgih,

 • sodelovanje z zunanjimi institucijami,

 • izdelovanje analiz in poročil za posamezna časovna obdobja in različne namene, za notranje in zunanje uporabnike,

 • pripravljanje strokovnih podlag in navodil,

 • sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov banke,

 • spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija,

 • razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela,

 • vodenje projektov in/ali sodelovanje v projektnih skupinah,

 • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti.

   

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za nedoločen čas in s šest mesečnim poskusnim delom.

 

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe:

 • specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in

 • 4 leta delovnih izkušenj s področja zakladništva ali finančnih trgov;

ali

 • specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in

 • 8 let delovnih izkušenj s področja zakladništva ali finančnih trgov.

   

  Zahtevana znanja/sposobnosti:

 • poznavanje finančnih trgov,

 • poznavanje zakonodaje in dobrih praks s področja dela,

 • tekoče znanje slovenskega jezika,

 • visoka raven znanja angleškega jezika - C1,

 • dobra usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji,

 • znanja za vodenje projektov.

   

Želena znanja/sposobnosti:

 • višja raven znanja drugega tujega jezika - B2.

   

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti za tista kazniva dejanja, ki jih kot negativni pogoj za zasedbo delovnega mesta opredeljuje pozitivna bančna zakonodaja za pridobitev bančne licence in ZGD.

 

Vse zainteresirane kandidate in kandidatke vljudno vabimo, da nam ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete do vključno 4. 6. 2019 na naslov:

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

s pripisom: za razpis - ne odpiraj

ali na elektronski naslov: kadrovska@sid.si

 

Kandidate in kandidatke prosimo, da v zaposlitveni vlogi poleg ostalih podatkov sporočite elektronski naslov

 za posredovanje obvestila v zvezi s postopkom izbire.

 

tisoč
novih delovnih mest v letu 2018
mlrd €
dodatne prodaje v letu 2018
mlrd €
dodatnega izvoza v letu 2018

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

15. Maj 2019

Obveščamo vas, da so pošla vsa sredstva po programu financiranja naložbenih projektov v gospodarstvu (Naložbe 1), zato smo portal za oddajo vlog na tem programu zaprli.

15. Maj 2019

Finančna sredstva Sklada skladov so odslej končnim uporabnikom na voljo tudi v obliki posojil za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb.

Do sredstev so...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.