O banki
Kadri

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, vabi k sodelovanju

 

SPECIALISTA ZA OCENJEVANJE INVESTICIJ, (M/Ž)

 

Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

Vse zainteresirane vabimo, da kandidirate na prosto delovno mesto specialista za ocenjevanje investicij, m/ž, ki bo obsegalo:

 

 • presoje projektov s področja dela oddelka,

 • opravljanje funkcije Evropskega svetovalnega vozlišča (EIAH),

 • pomoč pri opredelitvi in izvajanju družbeno-odgovornih politik financiranja, pomembnih za investicije (okoljska, socialna politika, ipd.),

 • izvajanje pogodb z državo (presoja projektov),

 • svetovanje drugim OE pri monitoringu projektov,

 • razvijanje interne metodologije za vrednotenje družbeno ekonomskih stroškov in koristi projektov ter pomoč pri pripravljanju programov in produktov SID banke s področja dela

 • vzdrževanje in prenos znanja znotraj in zunaj banke

 • pripravljanje strokovnih podlag in navodil ter politik, pomembnih za področje dela

 • sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov banke

 • spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija

 • razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela

 • vodenje projektov in/ali sodelovanje v projektnih skupinah

 • opravljanje drugih del v okviru strokovneusposobljenosti

 

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za nedoločen čas in šest mesečnim poskusnim delom.

 

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe:

 • specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) ekonomske, pravne, tehnične ali druge ustrezne smeri in

 • 4 leta delovnih izkušenj s področja poslovanja v finančni ustanovi

   

  ali

 • specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) ekonomske, pravne, tehnične ali druge ustrezne smeri in

 • 8 let delovnih izkušenj s področja poslovanja v finančni ustanovi.

 

Zahtevana znanja/sposobnosti:

 

 • poznavanje zakonodaje in dobrih praks s področja dela

 • poznavanje projektnega financiranja

 • analitsko znanje, predvsem s področja ovrednotenja kreditnih tveganj in finančno – ekonomske presoje projektov

 • poznavanje področja podjetniških financ

 • znanje s področja vrednotenja sredstev (predvsem nepremičnin in/ali lastniških deležev v podjetjih)

 • finančno – ekonomsko modeliranje

 • tekoče znanje slovenskega jezika

 • visoka raven znanja angleškega jezika - C1

 • znanja za vodenje projektov

 • dobra usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji

   

Želena znanja/sposobnosti:

 • poznavanje evropskih virov sredstev, namenjenih financiranju infrastrukture

 • poznavanje izvoznega in razvojnega financiranja (development financing)

 • vozniški izpit B kategorije

   

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti za tista kazniva dejanja, ki jih kot negativni pogoj za zasedbo delovnega mesta opredeljuje pozitivna bančna zakonodaja za pridobitev bančne licence in ZGD.

 

Vse zainteresirane kandidate in kandidatke vljudno vabimo, da nam ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete do vključno 19. 8. 2019 na naslov:

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

s pripisom: za razpis - ne odpiraj

ali na elektronski naslov: kadrovska@sid.si

 

Kandidate in kandidatke prosimo, da v zaposlitveni vlogi poleg ostalih podatkov sporočite elektronski naslov

 za posredovanje obvestila v zvezi s postopkom izbire.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, vabi k sodelovanju

 

SPECIALISTA ZA PROJEKTNO FINANCIRANJE, (M/Ž)

 

Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

Vse zainteresirane vabimo, da kandidirate na prosto delovno mesto specialista za projektno financiranje, m/ž, ki bo obsegalo:

 • sodelovanje pri generiranju naložbenih poslov

 • izvajanje skrbnih pregledov, finančno strukturiranje ter priprava ekspertnih mnenj za projekte s področja dela in sicer do faze dosežene vzdržnosti projekta

 • svetovanje oziroma nudenje celovite podpore investitorjem oz. sponzorjem projektov s področja dela in usklajevanje s tretjimi finančnimi ali kapitalskimi vlagatelji

 • svetovanje drugim OE pri finančnem strukturiranju in monitoringu projektov ter priprava ekspertnih mnenj s področja dela na poziv

 • sodelovanje pri vodenju aktivnih odnosov z relevantnimi institucijami na področju dela

 • sodelovanje pri izvajanju funkcij Evropskega svetovalnega vozlišča (EIAH) in promocije EFSI iniciative

 • pomoč pri strukturiranju oziroma razvoju programov in/ali produktov banke z delovnega področja

 • vzdrževanje in prenos znanja znotraj in zunaj banke, mentorstvo

 • pripravljanje strokovnih podlag in navodil ter politik, pomembnih za področje dela

 • sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov banke

 • spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija

 • razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela

 • vodenje projektov in/ali sodelovanje v projektnih skupinah

 • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti

 

Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom, za nedoločen čas in s šest mesečnim poskusnim delom.

 

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe:

 • specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje), visokošolsko univerzitetnoizobraževanje (prejšnje), magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) ekonomske, pravne, tehnične ali druge ustrezne smeri in

 • 4 leta delovnih izkušenj s področja projektnega financiranja, finančnega strukturiranja projektov s pomočjo različnih virov financiranja (javnih in/ali zasebnih, povratnih in/ali nepovratnih, dolžniških in/ali kapitalskih) ali finančno- ekonomske analitike;

ali

 • specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) in

 • 8 let delovnih izkušenj s področja projektnega financiranja, finančnega strukturiranja projektov s pomočjo različnih virov financiranja (javnih in/ali zasebnih, povratnih in/ali nepovratnih, dolžniških in/ali kapitalskih) ali finančno- ekonomske analitike.

   

  Zahtevana znanja/sposobnosti:

 • poznavanje zakonodaje in dobrih praks s področja dela

 • poznavanje projektnega financiranja

 • analitsko znanje, predvsem s področja ovrednotenja kreditnih tveganj in finančno – ekonomske presoje projektov

 • poznavanje področja podjetniških financ

 • znanje s področja vrednotenja sredstev (predvsem nepremičnin in/ali lastniških deležev v podjetjih)

 • finančno – ekonomsko modeliranje

 • tekoče znanje slovenskega jezika

 • visoka raven znanja angleškega jezika - C1

 • znanja za vodenje projektov

 • dobra usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji;

   

Želena znanja/sposobnosti:

 • poznavanje evropskih virov sredstev, namenjenih financiranju infrastrukture

 • poznavanje izvoznega in razvojnega financiranja (development financing)

 • vozniški izpit B kategorije.

   

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti za tista kazniva dejanja, ki jih kot negativni pogoj za zasedbo delovnega mesta opredeljuje pozitivna bančna zakonodaja za pridobitev bančne licence in ZGD.

 

Vse zainteresirane kandidate in kandidatke vljudno vabimo, da nam ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete do vključno 19. 8. 2019 na naslov:

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

s pripisom: za razpis - ne odpiraj

ali na elektronski naslov: kadrovska@sid.si

 

Kandidate in kandidatke prosimo, da v zaposlitveni vlogi poleg ostalih podatkov sporočite elektronski naslov

 za posredovanje obvestila v zvezi s postopkom izbire.

 

 

tisoč
novih delovnih mest v letu 2018
mlrd €
dodatne prodaje v letu 2018
mlrd €
dodatnega izvoza v letu 2018

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

27. Junij 2019

Zaradi zvišanja bonitetne ocene Republike Slovenije dne 14. junija 2019 je bonitetna agencija Standard & Poor`s dne 21. junija 2019 posledično zvišala tudi bonitetno oceno SID banke...

18. Junij 2019

SID banka je na mednarodnih kapitalskih trgih izdala obveznico v znesku 200 milijonov EUR. Sredstva od izdane obveznice bo SID banka namenila financiranju večje konkurenčnosti...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.