About SID Bank
Ogljični odtis

Izraz ogljični odtis (ang. carbon footprint) se uporablja za ponazoritev količine izpustov ogljikovega dioksida (CO2) in drugih toplogrednih plinov (v nadaljevanju TGP), ki jih s svojim delovanjem povzročajo organizacije.

Ogljični odtis za SID banko postaja eno izmed osnovnih meril za oceno in spremljanje vpliva njenega delovanja na okolje.

Namen izračunavanja ogljičnega odtisa SID banke je poročanje o emisijah toplogrednih plinov (TGP), ki nastajajo zaradi izvajanja dejavnosti finančnih storitev v okviru izdanih dovoljenj Banke Slovenije, kreditiranja preko poslovnih bank in hranilnic, sodelovanja z drugimi poslovnimi bankami v bančnih sindikatih in neposrednega financiranja končnih upravičencev.

Merjenje in spremljava ogljičnega odtisa SID banke se izvaja skladno z zahtevami GHG Protocol – A Corporate Accounting and Reporting Standard, in sicer po obsegih emisij TGP 1, 2 in 3.

 

Poročilo o ogljičnem odtisu SID banke v letu 2022

Poročilo o preverjanju in mnenje 2022

Povzetek mnenja preveritelja Bureau Veritas v slovenščini

Povzetek mnenja preveritelja Bureau Veritas v angleščini

 

Poročilo o ogljičnem odtisu SID banke v letu 2021

Poročilo o preverjanju in mnenje 2021

Povzetek mnenja preveritelja Bureau Veritas v slovenščini

Povzetek mnenja preveritelja Bureau Veritas v angleščini

 

 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.