Best Practices
Mlekarna Celeia d.o.o.

V SID banki smo v sklopu razvojno-spodbujevalnega programa za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij družbi Mlekarna Celeia d.o.o. zagotovili kredit v višini 1.000.000 EUR za obratna sredstva.

Podjetje Mlekarna Celeia se ponaša z bogato zgodovino, ki sega v čas pred drugo svetovno vojno, ko so v manjših proizvodnih prostorih v središču mesta Celje pričeli polniti mleko. Od leta 1962 pa do leta 1986 se je širila in razvijala ter se leta 1995 preimenovala v Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., isti naziv ima podjetje še danes. Osnovna dejavnost, ki jo opravlja podjetje je odkup, zbiranje in predelava konzumnega mleka. Družba je danes največja zadružna mlekarna v slovenski lasti. S spoštovanjem tradicije slovenskega podeželja ustvarjajo povezanost, ki temelji na sodelovanju in trajnostnem odnosu do narave.

SID banka je družbi v letu 2014 zagotovila 3-letno posojilo za financiranje obratnega kapitala v višini 900.000 EUR, ki ga je namenila predvsem pokrivanju stroškov materiala za uspešen nadaljnji razvoj družbe in njenega poslovanja.  

V letu 2022 pa smo družbi v okviru posebnih pogojev financiranja podjetij vseh velikosti zagotovili kredit za obratna sredstva v višini 1.000.000 EUR. Sredstva kredita so namenjena financiranju stroškov obratnih sredstev in sicer za nabavo materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter tudi pokrivanja stroškov dela.

SID banka s financiranjem tovrstnih projektov utrjuje svoje poslanstvo spodbujanja zelenega in krožnega gospodarstva za trajnostni razvoj Slovenije. Neposredno financiranje je namenjeno vsem malim, srednjim in velikim podjetjem, ki lahko sredstva namenijo za financiranje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev ter nabavne vrednosti materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga ter tudi kritje stroškov dela.

Toni Cvetkovski, finančni direktor v podjetju: »Mlekarna Celeia d.o.o. je s SID banko v preteklosti že sodelovala, enako kot takrat, tudi v tem projektu financiranja obratnih sredstev, je SID banka pokazala veliko mero prijaznosti, fleksibilnosti ter profesionalen in korekten odnos do komitenta. Bodočim kreditojemalcem pa brez zadržkov predlagamo SID banko kot optimalno izbiro za financiranje različnih projektov.«

»Bodočim kreditojemalcem pa brez zadržkov predlagamo SID banko kot optimalno izbiro za financiranje različnih projektov.«

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.