Trajnostno obarvano letno poročilo SID banke v znamenju čebel

Trajnost v SID banki ni le beseda, temveč zaveza, katere dokaz je tudi letošnje letno poročilo, pripravljeno v sodelovanju z agencijo AV studio. V letnem poročilu so strnjena prizadevanja SID banke za ohranitev opraševalcev oz. čebel, ki so nosilci prihodnosti. Zgodbo ohranitve čebel in družbeno odgovornega delovanja pripoveduje letno poročilo prek uspešno izvedenih projektov, vrednot in načel delovanja banke ter moderne, atraktivne grafične podobe, ki izhaja iz vizualne identitete blagovne znamke. 

Verjamemo, da je SID banka panj dobrih naložb, kjer po vzoru čebel gradimo uspešno prihodnost. Kot matica trajnostnega razvoja med slovenskimi bankami spodbujamo krožno gospodarstvo ter vlagamo kapital tako v poslovni svet kot zaposlene, v družbo in naravno okolje.

Letno poročilo SID banke za leto 2022

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.