Zavarovanje storitvenih garancij izvozniku

Zavarovanec

IZVOZNIK

Predmet zavarovanja

Obveznost izvoznika do banke garantke iz naslova garancijske pogodbe.

Zavarovani rizik

  • Upravičeno unovčenje garancije zaradi nastopa nekomercialnih rizikov.
  • Neupravičeno unovčenje garancije.

Pogodbena dokumentacija

Potek posla

Odstotek kritja

Do 95% zavarovalne vsote.

Zavarovalna doba

Doba veljavnosti garancije.

Izplačilo zavarovalnine

V roku 30 dni po nastopu škodnega dogodka.

Stroški zavarovanja

  • OBDELOVALNA PROVIZIJA: 0,06% od zavarovalne vsote (od 200 EUR do 1.000 EUR).
  • ZAVAROVALNA PREMIJA: Odvisna od rizičnega razreda države kupca (klasifikacija OECD), ocene rizičnega razreda kupca ter trajanja zavarovanja.

Zahtevana dokumentacija

  • Poslovna predstavitev izvoznika in kupca.
  • Finančni izkazi kupca.
  • Podpisana komercialna pogodba oziroma osnutek pogodbe.
  • Garancijska pogodba oziroma osnutek pogodbe.
  • Garancija oziroma osnutek garancije.
  • Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

Drugo

Zavaruje se lahko garancijo za resnost prijave na razpis, garancijo za vračilo avansa, garancijo za dobro izvedbo del, garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, garancijo za vračilo zadržanih zneskov ipd.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.