Zavarovanje kreditne linije

Zavarovanec

BANKA

Predmet zavarovanja

Glavnica revolving kredita in redne pogodbene obresti.

Zavarovani rizik

Neplačilo kreditne linije s strani izvoznika.

Pogodbena dokumentacija

Potek posla

Odstotek kritja

Do 80% zavarovalne vsote, zavisi od deleža izvoza v prihodkih izvoznika.

Zavarovalna doba

Do 2 let. Če je dogovorjen amortizacijski načrt, je lahko ročnost tudi do 5 let.

Izplačilo zavarovalnine

V roku 30 dni po nastopu škodnega dogodka.

Stroški zavarovanja

  • OBDELOVALNA PROVIZIJA: 0,06% od zavarovalne vsote (od 200 EUR do 1.000 EUR).
  • ZAVAROVALNA PREMIJA: Odvisna od neto obrestne marže in provizije za vodenja kredita, odstotka kritja ter trajanja zavarovanja.

Zahtevana dokumentacija

  • Poslovna predstavitev izvoznika in kupca.
  • Finančni izkazi izvoznika in kupca.
  • Kreditna pogodba oziroma osnutek pogodbe.
  • Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

Drugo

Izvoznik mora v obdobju zadnjih treh let vsaj v enem letu realizirati več kot 50% prihodkov iz izvoza.

Financiranje

V kolikor še nimate izbrane banke, ki bi financirala vaš izvozni posel, in gre za izvoz v države zunaj EU/OECD, lahko SID banka izvozni posel tudi financira.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.