Zavarovanje storitvenih garancij banki

Zavarovanec

BANKA

Predmet zavarovanja

Garancija oziroma obveznost banke garantke, ki jo ima do upravičenca po garanciji.

Zavarovani rizik

Unovčitev garancije iz kateregakoli razloga.

Pogodbena dokumentacija

Potek posla

Odstotek kritja

Do 80% zavarovalne vsote.

Zavarovalna doba

Doba veljavnosti garancije.

Izplačilo zavarovalnine

V roku 30 dni po nastopu škodnega dogodka.

Stroški zavarovanja

 • OBDELOVALNA PROVIZIJA: 0,06% od zavarovalne vsote (od 200 EUR do 1.000 EUR).
 • ZAVAROVALNA PREMIJA: Nadomestilo banke za prevzeti riziko, pomnožen z odstotkom kritja in zavarovalno dobo (v letih).

Zahtevana dokumentacija

 • Poslovna predstavitev izvoznika in kupca.
 • Finančni izkazi izvoznika in kupca.
 • Podpisana komercialna pogodba oziroma osnutek pogodbe.
 • Garancijska pogodba oziroma osnutek pogodbe.
 • Garancija oziroma osnutek garancije.
 • Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

Drugo

 • Zavaruje se lahko garancijo za resnost prijave na razpis, garancijo za vračilo avansa, garancijo za dobro izvedbo del, garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, garancijo za vračilo zadržanih zneskov ipd.
 • Pri zavarovanju storitvenih garancij banki se mora dodatno zavarovati še garancija izvozniku.
 • Možno je tudi zavarovanje plačilnih garancij, če je predmet transakcije povezan z izvozom oziroma je naročnik garancije pretežni izvoznik in gre za transakcijo z dolžnikom izven EU ali OECD.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
15. June 2022

The Japan Bank for International Cooperation (JBIC; Governor: MAEDA Tadashi) signed a memorandum of understanding (MOU) on June 14 with the SID banka, d.d., Ljubljana (SID Bank; President:...

04. April 2022

SID Bank and the European Investment Fund (EIF) presented the Extended Slovenian Capital Growth Investment Program SEGIP Top-up...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.