Zavarovanje kredita dobavitelja

Zavarovanec

IZVOZNIK

Predmet zavarovanja

 • PRED DOBAVO: proizvodni stroški.
 • PO DOBAVI: terjatve do kupca.

Zavarovani rizik

 • PRED DOBAVO: Odpoved pogodbe s strani kupca ali neizvedba posla zaradi nastopa nekomercialnih rizikov.
 • PO DOBAVI: Neplačilo kupca zaradi stečaja, podaljšane zamude plačil ali neplačilo zaradi nastopa nekomercialnih rizikov.

Pogodbena dokumentacija

Potek posla

Odstotek kritja

Do 95% zavarovalne vsote.

Zavarovalna doba

 • PRED DOBAVO: Čas izvedbe posla.
 • PO DOBAVI: Čas izvedbe posla in čas trajanja terjatve.

Izplačilo zavarovalnine

Takoj oziroma v roku do 180 dni, odvisno od vrste nastopa rizika.

Stroški zavarovanja

 • OBDELOVALNA PROVIZIJA: 0,06% od zavarovalne vsote (od 200 do 1.000 EUR).
 • ZAVAROVALNA PREMIJA: Odvisna od rizičnega razreda države kupca (klasifikacija OECD), ocene rizičnega razreda kupca ter trajanja zavarovanja.

Zahtevana dokumentacija

 • Poslovna predstavitev kupca.
 • Finančni izkazi kupca za pretekla tri leta.
 • Podpisana komercialna pogodba oziroma osnutek pogodbe. 
 • Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

Dodatno

Pri zavarovanju rizikov po dobavi z odplačilno dobo nad dvema letoma veljajo naslednji pogoji: moratorij na glavnico največ 6 mesecev po zadnjem črpanju, največ polletni obroki odplačil ter avans najmanj 15% v vrednosti izvoznega posla.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
23. September 2022

Representatives of 18 European development banks and incentive financial institutions, the European Investment Fund and the European Commission attended a high-level meeting in Ljubljana...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.