Best Practices
Vabo d.o.o.

Boštjan Paradiž, direktor: "S svojimi finančnimi instrumenti SID banka omogoča razvoj inovativnih podjetij, ki gradijo zgodbo na kvaliteti, kadrih in idejah."

"Dolgoročno posojilo z večletnim moratorijem na odplačilo glavnice nam omogoča kapitalsko krepitev podjetja, optimizacijo tekočega poslovanja z urejenimi likvidnimi procesi ter zadovoljstvo zaposlenih."

V dvajsetih letih delovanja v turistično - hotelski in gostinski dejavnosti je podjetje postalo prepoznavno ne zgolj na lokalni ravni, temveč tudi v slovenskem merilu. V svoji viziji želijo razvijati turizem na Koroškem, s poudarkom na povečani kakovosti storitev in ponudbe, ki jo bodo deležni njihovi gostje.

Podjetje Vabo, d.o.o., je tekom let intenzivno investiralo v svoje nastanitvene in gostinske objekte. Z začetkom finančne krize komercialne banke niso več hotele podaljševati posojilnih pogodb, ki so bile sklenjene pod pogoji, da se v določenem času odplača polovica kredita, preostanek pa ob izteku pogodbe. Ker je turizem je panoga, kjer se stvari obračajo počasneje kot v drugih panogah, podjetje ni moglo zadostiti likvidnostnim zahtevam komercialnih bank, dobrim rezultatom navkljub.

"Ko smo izvedeli za razpis za kapitalsko utrjevanje podjetji, smo takoj ocenili, da je to program, ki bo omogočil stabilizacijo poslovanja našega podjetja ter normalno poslovanje. SID banka je bila s tem razpisom edini pravi partner, ki je omogočal obstoj podjetja, razvoj turizma in ohranitev delovnih mest v podjetju in s tem posledično v koroški regiji."

"Sodelovanje s SID banko je odprlo novo dimenzijo našega sodelovanja z bankami. Pozitiven pristop, iskanje rešitev in predvsem pomoč so bile tiste stvari, ki smo jih do sedaj pri bankah pogrešali. Od začetka do izpeljave posla je bilo sodelovanje korektno in nad pričakovanji. Predvsem smo bili presenečeni nad delavnostjo zaposlenih v SID banki, saj smo si večkrat še v poznih večernih urah pošiljali dopise in usklajevali dokumente. Vzorčni primer, kako je treba delati, in pohvala vsem zaposlenim."   

Ogled videospota z več primeri dobre prakse

"Dolgoročno posojilo z večletnim moratorijem na odplačilo glavnice nam omogoča kapitalsko krepitev podjetja in optimizacijo tekočega poslovanja."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
23. September 2022

Representatives of 18 European development banks and incentive financial institutions, the European Investment Fund and the European Commission attended a high-level meeting in Ljubljana...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.