SID banka zelo uspešno plasira kohezijska sredstva

Podjetjem in občinam je skupaj s finančnimi posredniki letos odobrila financiranje iz kohezijskih sredstev v skupni višini skoraj 73 milijonov evrov. 

Predsednik uprave, mag. Sibil Svilan pravi: “Z zadovoljstvom ugotavljamo, da lahko SID banka z uspešnim plasiranjem kohezijskih sredstev podjetjem še v letošnjem letu omogoči nova povratna sredstva, oziroma nadaljnjo uporabo finančnih sredstev kohezijske politike. S tem SID banka kot partnerica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko uspešno uresničuje mandat upravljanja Sklada skladov in spodbujanja konkurenčnosti gospodarstva, ohranjanja in odpiranja novih delovnih mest ter trajnostnega razvoja Slovenije. Že v finančni perspektivi 2014-2020 je več poudarka na povratnih oblikah financiranja s finančnimi instrumenti, ta vloga pa se bo v naslednji finančni perspektivi 2021-2027 še dodatno povečala. Uspešno črpanje kohezijskih povratnih sredstev je namreč dokaz, da se podjetja zavedajo pomena trajnosti in ostalih prednosti, ki jih imajo finančni instrumenti v primerjavi z nepovratnimi sredstvi. S tem dokazujemo, da tudi v Sloveniji zmoremo uspešno, preko finančnih instrumentov oziroma povratnih sredstev, črpati kohezijska sredstva.“

 

Sporočilo za javnost

 

 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.