Dogodki

Forum Triglavskega narodnega parka 2021

V četrtek, 26. avgusta 2021, v organizaciji časnika Finance poteka forum Triglavskega narodnega parka, ki bo v Hotelu Lovec na Bledu. Regijski forumi organizatorja predstavljajo njihov skupni prispevek k razvoju regije oz. območja in so s tem namenom brezplačni.

Regionalni forumi so brezplačna popoldanska srečanja, ki predstavljajo središče za razpravo o razvojnih poteh posamezne regije in poligon za dobre podjetniške rešitve. So simbol jasne vizije, trdne poslovne politike in inovativnih idej. Vsako leto znova se izkažejo za izjemno dobro sprejeto obliko izmenjave mnenj v različnih lokalnih okoljih.

Dogodek bo potekal pod naslovom KJE SO PODJETNIŠKE PRILOŽNOSTI ZNOTRAJ DELOVANJA TNP - Kje so potenciali za ustvarjanje novih kakovostnih delovnih mest? Kako lahko z razvojem kreativne industrije okrepimo regijsko gospodarstvo? Odprtost za vlaganja - domača in tuja? Kje so še možnosti razvoja poleg predelovalne industrije, ki prevladuje na Gorenjskem?

Na dogodku bo v sklopu programa sodelovala tudi Jasna Ravnikar, pomočnica direktorja oddelka za podjetja v SID banki, ki bo na voljo tudi za individualna svetovanja.

Lepo vabljeni na dogodek!

Se vidimo na Bledu.

 

Več o dogodku.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.