Podjetje Pet Pak in SID banka slavnostno odprla nov poslovno – proizvodni objekt

Pet Pak d.o.o. je vodilno malo podjetje na slovenskem trgu na področju izdelave izdelkov iz ekološko razgradljive PET plastike, ki se uporabljajo v kozmetični in prehrambni industriji. Zaradi prostorske stiske in povečanja proizvodnje so zgradili nove, sodobne poslovno-proizvodno-skladiščne prostore v Postojni. Za financiranje gradnje je podjetje Pet Pak pridobilo ugodno dolgoročno posojilo SID banke v višini 10 milijonov evrov, skoraj 1,9 milijona pa so zagotovili iz lastnih sredstev.

 

 

SID banka je projekt financirala z lastnimi sredstvi, in sicer z dolgoročnim kreditom, s katerim izpolnjuje tudi nekaj svojih glavnih nalog – spodbujanje izvozno usmerjenih podjetij in okoljskih ter krožnih poslovnih modelov po kakršnem posluje podjetje Pet Pak, ki izvozi več kot 90 % svojih okolju prijaznih izdelkov.

Pet Pak je družinsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno v letu 2005 in posluje skladno s cilji evropske regulative EMAS, ki zajema skrb za okolje in nenehno izboljševanje tehnoloških postopkov. Podjetje z uporabo recikliranega materiala v celoti sledi načelom krožnega gospodarstva ob hkratni bistveno nižji rabi energije. Poleg rešitve prostorske stiske, centraliziranega skladišča in prihrankov energije, bo nov objekt pripomogel tudi k povečanju obsega proizvodnje, številu zaposlenih in povečanju dodane vrednosti na zaposlenega.  

 

 

Na fotografiji z leve proti desni mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke, Andrej Berginc, podžupan Občine Postojna, Zdravko Počivalšek, minister za gopodarstvo in tehnološki razvoj in direktor podjetja Pet Pak, Ljubo Nadoh.

 

Več o projektu v sporočilu za javnost

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2020
mio €
Additional sales in 2020
mio €
Additional exports in 2020
01. January 2022

SID banka, d.d., Ljubljana announces that Damijan Dolinar and Stanka Šarc Majdič joined SID banka as the president and member of the management board.

06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.