About SID Bank
Investitorji

31. skupščina delničarjev SID - Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana

 

Objava sklepov sprejetih na 31. skupščini delničarjev

 

Zelena obveznica

Okvir za izdajo zelenih obveznic SID banke

Second Party Opinion

Predstavitev zelene obveznice

Kontakt

Uroš Ačko

direktor oddelka za zakladništvo

e: uros.acko(at)sid.si

t: 01 200 74 54

 

Bonitetna ocena

Standard & Poor`s: AA-/A-1+

Zaradi zvišanja bonitetne ocene Republike Slovenije dne 14. junija 2019 je bonitetna agencija Standard & Poor`s dne 21. junija 2019 posledično zvišala tudi bonitetno oceno SID banke, d.d., Ljubljana, z A+/A-1 na AA-/A-1+. Prihodnji izgled bonitetne ocene SID banke, d.d., Ljubljana je stabilen.

Finančni koledar za leto 2019

Vrsta objave Predvideni datum objave*
Letno poročilo SID banke in Skupine SID banka za leto 2018 sreda, 24. april 2019
Sklic skupščine delničarjev četrtek, 30. maj 2019
Skupščina delničarjev sreda, 3. julij 2019
Objava sklepov skupščine delničarjev četrtek, 4. julij 2019

Razkritja v skladu s Smernicami o zahtevah po razkritju informacij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2016/11) bodo objavljena v predpisanih rokih.

* Morebitne spremembe datumov objav bodo objavljene na spletni strani SID banke.

 

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.