About SID Bank
O banki

SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka v 100-odstotni lasti Republike Slovenije. Z bančnimi in zavarovalnimi storitvami spodbujamo konkurenčnost slovenskega gospodarstva in trajnostni razvoj.

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka je bila kot Slovenska izvozna družba, d.d., Ljubljana ustanovljena leta 1992 z namenom zavarovanja in financiranja izvoza slovenskih podjetij. Od takrat smo rasli in se razvijali v skladu z razvojem slovenskega gospodarstva. Kot SID banka smo nosilna družba skupine SID banka, ki gospodarstvu nudi širok spekter storitev za spodbujanje konkurenčnosti v mednarodnem gospodarskem sodelovanju. 

Naše poslanstvo se glasi: Razvijamo in izvajamo finančnemu trgu dopolnilne dolgoročne finančne storitve in tako spodbujamo konkurenčnost gospodarstva, odpiranje delovnih mest ter trajnostni razvoj Slovenije

Naša vizija je postati osrednja javna finančna inštitucija, ki bo s celostno ponudbo finančnemu trgu dopolnilnih storitev pomemben dejavnik rasti slovenskega gospodarstva.

Z inštrumenti dolgoročnega financiranja in zavarovanja spodbujamo izkoriščanje priložnosti slovenskega gospodarstva v mednarodnem gospodarskem in razvojnem sodelovanju. 

 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.