Dogodki

Forum za investicije v trajnostno energijo - Prva nacionalna okrogla miza o financiranju energetske učinkovitosti

torek,  24. 5. 2022, ob 9.00, se bo v Ljubljani, v Centru inovativnega podjetništva (NLB, Trg Republike 2) odvila Prva nacionalna okrogla miza o financiranju energetske učinkovitosti, ki ga ga organizirata Evropska komisija, v sodelovanju z Institutom »Jožef Stefan« - Centrom za  energetsko učinkovitost, ter Ministrstvo za infrastrukturo v okviru Forumov za investicije v trajnostno energijo (Sustainable Energy Investments Forum –  SEIF).

Cilj okrogle mize je spodbuditi dialog med ključnimi slovenskimi deležniki o tem,  kako izboljšati dostop do javnih in zasebnih finančnih sredstev za trajnostne investicije v javnem in stanovanjskem sektorju ter gospodarstvu, ki so  potrebne za doseganje ciljev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta  ter Dolgoročne strategije energetske prenove stavb do leta 2050, in sicer ob  podpori Kohezijskega sklada ter v okviru Načrta za okrevanje in odpornost v  obdobju 2021–2027.

V sklopu dela na temo Financiranje energetske učinkovitosti v storitvenem sektorju in industriji bo sodeloval tudi Gašper Jež, direktor oddelka za izvozno in razvojno financiranje v SID banki, ki bo predstavil programe trajnostnega financiranja.  

Več informacij o dogodku.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
23. September 2022

Representatives of 18 European development banks and incentive financial institutions, the European Investment Fund and the European Commission attended a high-level meeting in Ljubljana...

15. June 2022

The Japan Bank for International Cooperation (JBIC; Governor: MAEDA Tadashi) signed a memorandum of understanding (MOU) on June 14 with the SID banka, d.d., Ljubljana (SID Bank; President:...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.