Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja (MSP 7)

Imate razvit zdrav poslovni model z jasno idejo in vizijo razvoja?  Je ob tem vaše podjetje podkapitalizirano, vi pa želite doseči nadaljnji razvoj vašega zdravega jedra?

 

 

Kdo lahko pridobi kredit

 • Malo in srednje veliko podjetje.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €.

 • Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

 • Dobo kreditiranja od 6 do 12 let.

 • Moratorij na odplačilo glavnice polovične ročnosti kredita (od 3 do 6 let).

 • Možnost zavarovanja kredita z nepremičninskim zavarovanjem. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Kredit lahko pridobite, če

 • Ste v zadnjem zaključenem poslovnem letu dosegli najmanj 12,5 % in največ 40 % stopnjo kapitala.

 • Deluje vaša družba vsaj dve leti, ima najmanj dva zaposlena in poravnane vse obveznosti do davčne uprave.

 • So stroški nastali največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po njeni sklenitvi.

Vaš partner v vseh fazah poslovanja

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, s katerimi boste lahko financirali:

 • Krepitev poslovanja.

 • Krepitev kapitala.

 • Plačila za nakup materiala in storitev.

 • Plačila za nakup trgovskega blaga in drobnega inventarja.

 • Celotne stroške dela.

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo poslovanje, razbremenimo vaš denarni tok in vam pomagamo pri kapitalski okrepitvi.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita, temveč le strošek notarja za ureditev zavarovanj.

Svoje zastavljene cilje z nami dosežete lažje, hitreje in zanesljiveje.

Rok za oddajo vloge                        

Do porabe sredstev.

Financiranje je odvisno od vsakokratne razpoložljivosti sredstev, zato za informacije o prostih sredstvih pokličite na telefon: 01/ 2007 480.

Informativna zloženka 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
15. July 2024

SID Bank, the European Investment Fund, and the Croatian Development Bank HBOR have become cornerstone investors in the first technology innovation fund in Slovenia and Croatia.

24. April 2024

Publication of SID Bank's annual report for...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.