Financiranje občin in javnega sektorja (JAVNI SEKTOR 1)

Program JAVNI SEKTOR 1 je namenjen občinam in javnemu sektorju, katerih javno financiranje ni predmet pravil o državni pomoči. 

Načrtujete investicijo in potrebujete dolgoročno financiranje?

Program je namenjen občinam in javnemu sektorju, katerih javno financiranje ni predmet pravil o državni pomoči. 

Kdo lahko pridobi kredit

 • Občine ali drug subjekt javnega sektorja, ki je lastnik ali operater javne infrastrukture

Namen financiranja

 • Izvedba naložb na območju Republike Slovenije, katerih javno financiranje ni predmet pravil o državni pomoči.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini najmanj 50.000 EUR 
 • Doba kreditiranja od 1 do 25 let.
 • Financiranje do 85 % vrednosti naložb vključno z nevračljivim DDV.
 • Spremenljiva obrestna mera.
 • Moratorij do 1/2 ročnosti kredita oziroma največ 5 let
 • Kredit brez zavarovanj.

Kredit lahko pridobite, če:

 • se bo naložba uporabljala zgolj za negospodarske dejavnosti,

ali

 • se bo naložba uporabljala za negospodarske in gospodarske dejavnosti, vendar mora gospodarska uporaba ostati zgolj pomožne narave,

ali

 • bo naložba namenjena zagotavljanju običajnih storitev znotraj javne infrastrukture,

ali

 • bo naložba zadevala gospodarsko dejavnost, ki je predmet pravnega monopola,

ali

 • bo naložba zadevala gospodarsko dejavnost, vendar ne bo konkurirala drugim infrastrukturam; je zasebno financiranje v sektorju zanemarljivo in ne daje selektivne prednosti posameznemu podjetju ali sektorju.

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je zagotoviti dodatne in potrebam občin prilagojeno dolgoročno financiranje.

Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev preko elektronske pošte: obcine@sid.si in na naslov: SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana.

SID banka si pridržuje pravico do spremembe posebnih pogojev in kreditne pogodbe kot posledice usklajevanja pogojev finančnih virov (EIB).

Informativna zloženka

Informativna zloženka za program Javni sektor 1

Kontakt

Telefon: 01/2007 798

e-mail: obcine@sid.si

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
23. September 2022

Representatives of 18 European development banks and incentive financial institutions, the European Investment Fund and the European Commission attended a high-level meeting in Ljubljana...

15. June 2022

The Japan Bank for International Cooperation (JBIC; Governor: MAEDA Tadashi) signed a memorandum of understanding (MOU) on June 14 with the SID banka, d.d., Ljubljana (SID Bank; President:...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.