Predstavitev Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP)

SID banka je v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF) v ponedeljek, 13.5. predstavila Slovenski naložbeni program kapitalske rasti (SEGIP) v katerega SID banka in EIF vsak vlagata po 50 milijonov evrov.

100 milijonov evrov iz programa SEGIP je namenjenih zapolnitvi vrzeli, ki v Sloveniji vlada na področju alternativnega financiranja. Sredstva sklada v upravljanju EIF so namenjena lastniškemu financiranju slovenskih malih in srednje velikih ter mid-cap podjetij. Ustanovitev sklada služi kot vzpodbuda mednarodnim naložbam zasebnega kapitala v Slovenijo in tudi, kot sredstvo krepitve lokalnih zmogljivosti preko podpore upravljavcem skladov zasebnega kapitala, ki svoje naložbe usmerjajo v slovenska podjetja. Upravljavci skladov zasebnega kapitala, KF Finance in KD Skladi, so bili na podlagi zaprtega razpisa skrbno izbrani s strani EIF in bodo razpolagali s 50 milijoni evrov iz programa SEGIP.

Predvideni nameni financiranja se nanašajo na rast in širitev (vključno z internacionalizacijo) z ustvarjanjem vrednosti, naložbe v lastniški in kvazi lastniški kapital (prenos lastništva iz ključnega managementa podjetja, reorganizacija delničarjev, predvideno generacijsko nasledstvo).

Do financiranja so upravičena podjetja ustanovljena v Sloveniji in podjetja katerih osrednja država poslovanja je Slovenija. Upravičene so tudi naložbe, usmerjene k utrjevanju ali razvoju dolgoročne prisotnosti podjetja v Sloveniji.

 

Sporočilo za javnost

 

 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.