About SID Bank
Zgodovina
2015

Banka Slovenije je na podlagi ZBan‑2 izdala odločbo o določitvi SID banke kot druge sistemsko pomembne banke.

2014

SID banka je bila ena od treh slovenskih bank, v katerih je Evropska centralna banka izvedla vseevropske obremenitvene teste. Celovit pregled je SID banka uspešno zaključila, morebitni kapitalski primanjkljaj ni bil ugotovljen.

2011

SID banka je bila v oktobru na podlagi odločbe Banke Slovenije pripoznana kot banka, pomembna za bančni sistem Republike Slovenije.

2010

Z dopolnitvami Zakona o bančništvu je bilo izrecno določeno, da je SID banka pooblaščena specializirana slovenska spodbujevalna izvozna in razvojna banka, ki ne sme sprejemati depozitov s strani javnosti.

S sprejetjem Direktive Komisije 2010/16/EU o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta je tudi Evropska komisija v skladu z mnenjem Evropskega odbora za bančništvo potrdila, da je SID banka inštitucija, ki je vključena v posebne dejavnosti javnega interesa in je zato upravičena do vključitve na seznam inštitucij, izvzetih s področja uporabe Direktive 2006/48/ES v skladu z 2. členom te direktive.

2008

Začetek veljavnosti ZSIRB, ki banki podeljuje dve pooblastili:

  • SID banka je pooblaščena specializirana slovenska spodbujevalna, izvozna in razvojna banka za opravljanje dejavnosti po ZSIRB;
  • SID banka je pooblaščena inštitucija za opravljanje vseh poslov po ZZFMGP.
2007

Začetek delovanja SID banke kot specializirane banke.

2006

Konec leta se je SID s pridobitvijo dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev preoblikovala v banko in spremenila naziv v SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (krajše: SID banka, d.d., Ljubljana).

2005

Začetek delovanja SID – Prve kreditne zavarovalnice d.d., Ljubljana.

2004

Začetek veljavnosti Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (v nadaljevanju: ZZFMGP), ki je določil, da SID uskladi dejavnosti v zvezi z zavarovalnimi posli, ki jih izvaja v svojem imenu in za svoj račun, s predpisi, ki urejajo delovanje zavarovalnic, najpozneje do konca leta 2004, svoje poslovanje, ki ni zavarovalniško in ga ne urejaZZFMGP, pa uskladi s predpisi, ki urejajo poslovanje bank, najpozneje do konca leta 2006. Na tej zakonski podlagi je SID ustanovila zavarovalnico in nanjo prenesla portfelj marketabilnih zavarovanj, ki jih je do konca leta 2004 izvajala v svojem imenu in za svoj račun.

1992

Ustanovitev Slovenske izvozne družbe (SID) kot posebne zasebnopravne finančne inštitucije za zavarovanje in financiranje izvoza Republike Slovenije. Delovanje SID je urejal Zakon o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2020
mio €
Additional sales in 2020
mio €
Additional exports in 2020
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.