O banki
Zgodovina
2015

Banka Slovenije je na podlagi ZBan‑2 izdala odločbo o določitvi SID banke kot druge sistemsko pomembne banke.

2014

SID banka je bila ena od treh slovenskih bank, v katerih je Evropska centralna banka izvedla vseevropske obremenitvene teste. Celovit pregled je SID banka uspešno zaključila, morebitni kapitalski primanjkljaj ni bil ugotovljen.

2011

SID banka je bila v oktobru na podlagi odločbe Banke Slovenije pripoznana kot banka, pomembna za bančni sistem Republike Slovenije.

2010

Z dopolnitvami Zakona o bančništvu je bilo izrecno določeno, da je SID banka pooblaščena specializirana slovenska spodbujevalna izvozna in razvojna banka, ki ne sme sprejemati depozitov s strani javnosti.

S sprejetjem Direktive Komisije 2010/16/EU o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta je tudi Evropska komisija v skladu z mnenjem Evropskega odbora za bančništvo potrdila, da je SID banka inštitucija, ki je vključena v posebne dejavnosti javnega interesa in je zato upravičena do vključitve na seznam inštitucij, izvzetih s področja uporabe Direktive 2006/48/ES v skladu z 2. členom te direktive.

2008

Začetek veljavnosti ZSIRB, ki banki podeljuje dve pooblastili:

  • SID banka je pooblaščena specializirana slovenska spodbujevalna, izvozna in razvojna banka za opravljanje dejavnosti po ZSIRB;
  • SID banka je pooblaščena inštitucija za opravljanje vseh poslov po ZZFMGP.
2007

Začetek delovanja SID banke kot specializirane banke.

2006

Konec leta se je SID s pridobitvijo dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev preoblikovala v banko in spremenila naziv v SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (krajše: SID banka, d.d., Ljubljana).

2005

Začetek delovanja SID – Prve kreditne zavarovalnice d.d., Ljubljana.

2004

Začetek veljavnosti Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (v nadaljevanju: ZZFMGP), ki je določil, da SID uskladi dejavnosti v zvezi z zavarovalnimi posli, ki jih izvaja v svojem imenu in za svoj račun, s predpisi, ki urejajo delovanje zavarovalnic, najpozneje do konca leta 2004, svoje poslovanje, ki ni zavarovalniško in ga ne urejaZZFMGP, pa uskladi s predpisi, ki urejajo poslovanje bank, najpozneje do konca leta 2006. Na tej zakonski podlagi je SID ustanovila zavarovalnico in nanjo prenesla portfelj marketabilnih zavarovanj, ki jih je do konca leta 2004 izvajala v svojem imenu in za svoj račun.

1992

Ustanovitev Slovenske izvozne družbe (SID) kot posebne zasebnopravne finančne inštitucije za zavarovanje in financiranje izvoza Republike Slovenije. Delovanje SID je urejal Zakon o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije.

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

tisoč
novih delovnih mest v letu 2020
mrd €
dodatne prodaje v letu 2020
mrd €
dodatnega izvoza v letu 2020
01. Januar 2022

SID banka, d.d., Ljubljana sporoča, da sta, po izteku mandata pretekle uprave, z dnem 1. 1. 2022 funkcijo predsednika in članice uprave nastopila mag. Damijan Dolinar,...

30. December 2021

Podjetjem so preko sklada skladov SID banke na voljo sveža povratna sredstva za posojila in portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije, za mikrokredite, portfeljske garancije...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.