Poroštvo RS (ZDLGPE)

Republika Slovenija je z Zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) pooblastila SID banko, da v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja vse posle v zvezi z unovčevanjem poroštev, spremljanjem in izvedbo vseh potrebnih ukrepov za uveljavljanje regresnih terjatev, ter da po plačilu poroštva preveri izpolnjevanje pogojev za pridobitev poroštva.

Skupni znesek glavnic kreditnih pogodb, sklenjenih v skladu s tem zakonom in za katere velja poroštvo Republike Slovenije, je 2 milijardi evrov. 

Zakon je bil objavljen v Uradnem listu (Uradni list RS, št. 61/2020) dne 30.04.2020 in pričel veljati s 01.05.2020. Dne 23.10.2020 (Uradni list RS, št. 152/2020 - ZZUOOP) je država ukrep zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu po ZDLGPE podaljšala do 30.06.2021. Dodatne spremembe zakona so stopile v veljavo z dnem 28.11.2020 (Uradni list RS, št. 175/2020 - ZIUOPDVE).

Na podlagi 17. člena ZDLGPE je bila nova Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po ZDLGPE objavljena v Uradnem listu (Uradni list RS, št. 90/2020) dne 24.06.2020 in pričela veljati s 25.06.2020 (v nadaljevanju uredba). Nova uredba tako v celoti nadomešča prejšnjo (Uradni list RS, št. 67/2020) z dne 13.05.2020.

Poslovne banke pridobijo poroštvo RS  s sklenitvijo kreditne pogodbe, ki izpolnjuje vse pogoje kot jih določata zakon in uredba. Skladno s prvim odstavkom drugega člena uredbe, kreditna pogodba v skladu s 5. členom ZDLGPE, začne veljati, ko SID banka opravi pregled seznama za preverjanje pogojev iz četrtega odstavka 5. člena uredbe in banki v treh delovnih dneh zavezujoče potrdi podelitev poroštva.

Poroštvo Republike Slovenije se bo izpolnilo v denarju.


Rok za sklenitev kreditnih pogodb po ZDLGPE se je iztekel 30. 6. 2021.

Po stanju na dan 30. 6. 2021 od skupnega zneska glavnic kreditnih pogodb, sklenjenih v skladu z ZDLGPE in za katere velja poroštvo Republike Slovenije, v višini 2.000.000.000,00 EUR* (*po drugem odstavku 7. člena ZDLGPE) znaša:

  • vsota glavnic sklenjenih kreditov (porabljena kvota) v višini: 83.480.017,21 EUR,
  • vsota glavnic odobrenih kreditov (rezervirana kvota) v višini: /.

SID banka objavlja te podatke skladno s četrtim odstavkom 3. člena Uredbe o izvajanju ukrepa poroštva po ZDLGPE (Uradni list RS, št. 90/20).

Pokličite 01 200 75 14 ali nam pišite na banke@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
15. Julij 2024

SID banka, Evropski investicijski sklad in Hrvaška razvojna banka HBOR so postali temeljni vlagatelji v prvi sklad za tehnološke inovacije v Sloveniji in na Hrvaškem.

30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.