O banki
Javna naročila

Aktualna javna naročila

Javno naročilo: Prenova sistema za varnostno kopiranje in arhiviranje podatkov

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

ESPD obrazec

Javno naročilo: Priprava specifikacij za nov razširjeni jedrni informacijski sistem SID banke in svetovanje pri izvedbi postopka oddaje javnega naročila za nov razširjeni jedrni informacijski sistem SID banke

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

ESPD obrazec

Obrazec 17.11 Člani skupine, ki bo izvedla predmet naročila

Obrazec 17.4 Specifikacija_POPRAVEK

Javno naročilo: Nakup okoljsko manj obremenjujočih osebnih vozil

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN 113/2019

ESPD obrazec

Javno naročilo/Public Contract: Programska oprema za zavarovanje kreditov in investicij in pozavarovanje/Credit and Investment Insurance and Reinsurance Software

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (slo) 

Procurement documentation (eng)

ESPD obrazec (slo) 

ESPD form (eng)

Obrazec št. 17.5 - Specifikacije (slo)

17.5 Specification form (eng)

Javno naročilo: Izvedba gradbeno obrtniških del v poslovnih prostorih SID banke

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

ESPD obrazec

Obrazec Popis_del_predračun_JN111.xls

Točka 13.2 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi - POPRAVEK

Obrazec 16.7 Specifikacije - POPRAVEK

Obrazec 16.10 Vzorec pogodbe - POPRAVEK

Obrazec Popis_del_predračun_JN111_POPRAVEK

Obrazec Popis_del_predračun_JN111_POPRAVEK.xls

Obrazec Popis_del_predračun_JN111_POPRAVEK_2

Obrazec Popis_del_predračun_JN111_POPRAVEK_2.xls

 

Javno naročilo: Telekomunikacijske storitve

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

ESPD obrazec

Spremenjen obrazec št. 17.5 - Tehnična specifikacija

Spremenjen obrazec št. 17.6 - Ponudbeni predračun

Sprememba točke 11 - Merilo

Spremenjen obrazec št. 17.7 - Ponudbeni predračun - razčlenjeno

 

Zaključena javna naročila

Javno naročilo: Prenova sistema za varnostno kopiranje in arhiviranje podatkov

Javno naročilo: Vzdrževanje in nadgradnje spletne programske rešitve za izmenjavo poročil s komitenti in poročanje

Javno naročilo: Nakup okoljsko manj obremenjujočih osebnih vozil

Javno naročilo: Dostop in uporaba SWIFT omrežja / Access to SWIFT infrastructure including support services

Javno naročilo: Optimizacija poslovnih procesov SID banke
Javno naročilo: Nakup okoljsko manj obremenjujočih osebnih vozil
Javno naročilo: Izbor finančnega posrednika za izvajanje finančnega inštrumenta "EKP posojila za RRI (2014-2020)"
Javno naročilo: Revidiranje ločenih računovodskih izkazov SID banke in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SID banka za poslovna leta 2019-2022

Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti družbe, članov organov vodenja in organov nadzora ter vseh zaposlenih

Javno naročilo: JN 97/2018 Izbor finančnih posrednikov za izvajanje finančnega inštrumenta "EKP posojila za RRI (2014-2020)"
Javno naročilo: JN 98/2018 Izbor finančnih posrednikov za izvajanje finančnega inštrumenta "EKP Mikroposojila za MSP (2014-2020)"
Javno naročilo: Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme

Javno naročilo: Izbor finančnih posrednikov za izvajanje finančnega inštrumenta "EKP posojila za RRI (2014-2020)" 
Javno naročilo: Izbor finančnih posrednikov za izvajanje finančnega inštrumenta "EKP Mikroposojila za MSP (2014-2020)"

Javno naročilo: Obnovitev licenc in vzdrževanje požarne pregrade Check Point
Javno naročilo: Nakup finančnih izkazov ter zbirnih finančnih izkazov po panogah za GD-je za obdobje 2017–2019 in finančnih izkazov ter zbirnih finančnih izkazov po panogah za S.P.-je in zadruge za obdobje 2016–2019
Javno naročilo: Vzdrževanje informacijske in komunikacijske opreme
Javno naročilo: Okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja poslovnih prostorov

Javno naročilo: Vzdrževanje in nadgradnje dokumentnega informacijskega sistema BusinessConnect 
Javno naročilo: Oprema za zaščito informacijskega sistema pred naprednimi grožnjami ATP (''Advanced Threat Protection'')
Javno naročilo: Dobava in vgradnja steklenih predelnih sten
Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti družbe, članov organov vodenja in organov nadzora ter vseh zaposlenih
Javno naročilo: Nakup okoljsko manj obremenjujočih osebnih vozil
Javno naročilo: Dobava in vgradnja talnih oblog 
Javno naročilo: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov SID banke, d.d., Ljubljana 
Javno naročilo: Svetovanje na področju vzpostavitve finančnih instrumentov podprtih s strani strukturnih in investicijskih skladov EU 2014 - 2020 
Javno naročilo: Sistem za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov (SIEM)
Javno naročilo: Nakup letalskih vozovnic 
Javno naročilo: Najem licenc za Microsoft programsko opremo
Javno naročilo: Programska oprema za podporo MSRP9  
Javno naročilo: Dobava pisarniškega materiala in pisarniškega papirja 
Javno naročilo: Nakup okoljsko manj obremenjujočih osebnih vozil  
Javno naročilo: Storitve vzdrževanja in razvoja rešitev na področju podatkovnega skladišča 
Javno naročilo: Dobava pisarniškega materiala in pisarniškega papirja 
Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti družbe, članov organov vodenja in organov nadzora ter vseh zaposlenih
Javno naročilo: Svetovanje na področjih odnosov z javnostjo in marketinga ter podpora komunikacijskim aktivnostim
Javno naročilo: Nakup, implementacija in integracija spletne programske rešitve za izmenjavo poročil s komitenti in poročanje
Javno naročilo: Nakup energijsko učinkovitih tiskalniških in multifunkcijskih naprav ter izvajanje storitev polnega sistemskega vzdrževanja naprav
Javno naročilo: Dostop do baze podatkov o pomembnejših svetovnih bankah
Javno naročilo: Nakup, podpora in vzdrževanje licenc za IBM programsko opremo
Javno naročilo: Priprava analize vrzeli in analize vpliva uvedbe MSRP 9 na SID banko in Skupino SID banka
Javno naročilo: Storitve cenilcev 
Javno naročilo: Vzdrževanje informacijske in komunikacijske opreme 
Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti SID banke, d.d., Ljubljana, uprave, nadzornega sveta in ostalih vodilnih zaposlenih SID banke, d.d., Ljubljana ter odvisnih družb
Javno naročilo:Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in projektorjev  
Javno naročilo: Podpora in dokup licenc za Check Point programsko opremo  
Javno naročilo: Revidiranje ločenih in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SID banka za poslovna leta 2015-2018 
Javno naročilo: Nakup letalskih vozovnic 
Javno naročilo: Zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov SID banke, d.d., Ljubljana 
Javno naročilo: Dobava pisarniškega materiala in pisarniškega papirja na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov 
Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti SID banke, d.d., Ljubljana, uprave, nadzornega sveta in ostalih vodilnih zaposlenih SID banke, d.d., Ljubljana ter odvisnih družb  
Javno naročilo: Zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov SID banke, d.d., Ljubljana Javno naročilo: Nabava energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov 
Javno naročilo: obnova stavbe Javno naročilo: Podpora in vzdrževanje licenc za IBM programsko opremo Javno naročilo: Najem licenc za Microsoft programsko opremo 
Javno naročilo: Nakup rabljenega okoljsko manj obremenjujočega osebnega vozila 
Javno naročilo: Nabava računalniške opreme 
Javno naročilo: Svetovanje na področju odnosov z javnostjo in podpora komunikacijskim aktivnostim 
Javno naročilo: Zunanje izvajanje pregledov notranje revizije 
Javno naročilo: Prevajalske storitve 
Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti SID banke 
Javno naročilo: Nakup licenc za programsko opremo MicroStrategy 
Javno naročilo: Revidiranje posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SID banka za poslovni leti 2013 in 2014 
Javno naročilo: Nakup in montaža dvigal

 

 

tisoč
novih delovnih mest v letu 2018
mlrd €
dodatne prodaje v letu 2018
mlrd €
dodatnega izvoza v letu 2018

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

03. Oktober 2019

SID banka – slovenska razvojna in izvozna banka ima od oktobra dalje odprt portal za vloge tudi za samostojne podjetnike in zadruge. Tako lahko zaprosijo za sofinanciranje na...

27. Junij 2019

Zaradi zvišanja bonitetne ocene Republike Slovenije dne 14. junija 2019 je bonitetna agencija Standard & Poor`s dne 21. junija 2019 posledično zvišala tudi bonitetno oceno SID banke...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.