Best Practices
Občina Škofja Loka - Vrtec Kamnitnik

Predstavniki občine Škofje Loke: »Strokovne službe SID banke so uspele povezati svoje vire in naše potrebe in nam ponuditi produkt po naši meri - dolgoročno in finančno ugodno posojilo.«

Občina Škofja Loka je nedavno odprla nov Vrtec Kamnitnik, kjer bo tudi s pomočjo SID banke omogočeno kakovostno varstvo več kot 300 otrok iz mesta in okolice. Občina Škofja Loka si je zaradi zaznanega primanjkljaja na področju predšolske vzgoje oz. vzgojno-izobraževalne dejavnosti prizadevala zgraditi enega izmed najsodobnejših vrtcev tako v Sloveniji kot v Evropi.

Objekt se razprostira na več kot 10.000 m2 površine, od česar zunanje zelene in igralne površine obsegajo 5.000 m2. Narejen je dvoetažno in ga odlikuje skoraj ničenergijska poraba. Novi Vrtec Kamnitnik je zgrajen po najsodobnejših trajnostnih gradbenih in energijskih standardih. V njem bo prostora za 15 oddelkov, od česar bosta 2 razvojna.

Občina Škofja Loka: »Za sodelovanje s SID banko smo se odločili zato, ker je uresničila naša pričakovanja glede ročnosti posojila in bila hkrati finančno najugodnejši ponudnik.«

Občina Škofja Loka o sodelovanju s SID banko: 

»Ključni so bili pogoji financiranja, celotni stroški, povezani s servisiranjem dolga, in ročnost posojila. Poleg tega se je SID banka izkazala z dobro poslovno prakso in partnerskim odnosom, visoko strokovnostjo, prilagodljivostjo in hitrostjo v procesnih dejanjih. Sodelovanje je bilo namreč odlično tako s strokovnega kot komunikacijskega vidika. Predvsem pa je pomembno, da smo s pomočjo delnega financiranja razvojnega projekta s strani SID banke brez težav dosegli cilj, v predvidenih rokih zaključili projekt in ga predali v uporabo škofjeloškim otrokom.«

 

Občina Škofja Loka: »Na podlagi izkušenj bi ostalim občinam, ki razmišljajo o posojilu, predlagali, da naj najprej razmislijo o vrsti posojila, ki jim glede na naravo investicij, ki jih želijo s posojilom financirati, najbolj ustreza. Z bankami naj se dogovorijo, da jim ponudijo primerne produkte in nato med njimi izberejo najugodnejšo ponudbo v finančnem in pravnem smislu. Na tak način smo mi izbrali SID banko. Njihova podpora nam je omogočila, da smo za našo investicijo dobili vir financiranja, ki nam je ustrezal tako po ročnosti kot po stroških servisiranja dolga in bi ga sicer pri drugih posojilodajalcih zelo težko dobili. Slovenski bančni trg žal praviloma ne ponuja posojil daljših ročnosti (nad 10 let).«

"Zahvala gre za razumevanje in odlično sodelovanje ekipi SID banke, ki je omogočila, da je vrtec Kamnitnik novi ponos Škofje Loke."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2020
mio €
Additional sales in 2020
mio €
Additional exports in 2020
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.