Izmerili smo okoljske učinke zelene obveznice SID banke

SID banka je s pomočjo Instituta »Jožef Stefan« - Centra za energetsko učinkovitost izdelala strokovno oceno pričakovanih okoljskih učinkov zelene obveznice, iz naslova katere je od konca leta 2019 financirala 10 projektov v skupni višini 74,7 mio €.

Študija je pokazala, da so z enim milijonom evrov vloženih sredstev v zelene obveznice na letni ravni doseženi naslednji ocenjeni okoljski učinki iz zelenih projektov:

  • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 615 ton CO2,
  • proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije v višini 353 MWh,
  • proizvodnja toplotne energije iz obnovljivih virov energije v višini 916 GJ,
  • prihranek energije, razen električne, v višini 725 GJ,
  • proizvodnja dodatne količine recikliranih izdelkov in goriva v višini 188 ton,
  • povečanje potniških kilometrov iz naslova čistega transporta v višini 1.473 potniških km.

S tovrstnimi projekti uresničujemo svojo strategijo t. i. zelene banke ter spodbujamo trajnostni razvoj slovenskega gospodarstva.

 

Sporočilo za javnost

ZELENA OBVEZNICA SID BANKE - poročilo o okoljskih učinkih za leto 2019

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2020
mio €
Additional sales in 2020
mio €
Additional exports in 2020
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.