About SID Bank
Informacije javnega značaja

Sistem izmenjave informacij (SISBIZ)

Zakon o centralnem kreditnem registru zavezuje banko, da za namen ocene kreditne sposobnosti ob obravnavi nove vloge o naložbi poslovnega subjekta oz. za namen kreditnega tveganja, izterjave, revizije ali pritožbe v času vodenja te naložbe, v sistemu SISBIZ preveri podatke o zadolženosti poslovnega subjekta, ki jih upošteva pri odločanju o posameznem poslu.

V ta namen banka iz sistema izmenjave informacij (SISBIZ) pridobi podatke o zadolženosti poslovnega subjekta.

Podrobnosti o sistemu SISBIZ si lahko ogledate na: 

https://vsebina.bsi.si/sisbiz/sl/default.aspx

Pravice poslovnih subjektov si lahko ogledate na: 

https://vsebina.bsi.si/sisbiz/sl/pravice-poslovnih-subjektov.aspx

 

Informacije o poslih

Informacije o poslih v letu 2024

Informacije o poslih v letu 2023

Informacije o poslih v letu 2022

Informacije o poslih v letu 2021

Seznam evidenčnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR v letu 2020

Informacije o poslih v letu 2020

Seznam evidenčnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR v letu 2019

Informacije o poslih v letu 2019

Seznam evidenčnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR v letu 2018

Informacije o poslih v letu 2018

Seznam evidenčnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR v letu 2017

Seznam evidenčnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR v letu 2016

 

Seznam subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja po ZSDH-1

Seznam subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja po ZSDH-1

 

Informacije o prejemkih

Javna objava prejemkov članov nadzornega sveta v skladu z ZDIJZ na dan 29.05.2024, ob spremembi funkcij članov nadzornega sveta

Javna objava prejemkov članov nadzornega sveta v skladu z ZDIJZ na dan 04.04.2024, ob spremembi sestave nadzornega sveta

Javna objava prejemkov v skladu z ZDIJZ za leto 2023

Javna objava prejemkov članov nadzornega sveta v skladu z ZDIJZ na dan 21.09.2023, ob spremembi funkcij članov nadzornega sveta

Javna objava prejemkov članov uprave v skladu z ZDIJZ na dan 01.07.2023, po potrditvi Politike prejemkov članov upravljalnega organa na skupščini banke

Javna objava prejemkov članov nadzornega sveta v skladu z ZDIJZ na dan 07.06.2023, ob spremembi sestave nadzornega sveta

Javna objava prejemkov članov uprave v skladu z ZDIJZ na dan 17.04.2023, ob spremembi sestave uprave

Javna objava prejemkov članov nadzornega sveta v skladu z ZDIJZ na dan 23.03.2023, ob spremembi funkcij članov nadzornega sveta

Javna objava prejemkov članov nadzornega sveta v skladu z ZDIJZ na dan 21.03.2023, ob spremembi sestave nadzornega sveta

Javna objava prejemkov v skladu z ZDIJZ za leto 2022

Javna objava prejemkov članov nadzornega sveta v skladu z ZDIJZ na dan 26.5.2022, ob spremembi sestave nadzornega sveta

Javna objava prejemkov v skladu z ZDIJZ za leto 2021

Javna objava prejemkov uprave SID banke, d. d., Ljubljana v skladu z ZDIJZ in z veljavnostjo od 1. 1. 2022 dalje

Javna objava prejemkov članov nadzornega sveta v skladu z ZDIJZ na dan 21.6.2021, ob spremembi sestave nadzornega sveta

Javna objava prejemkov v skladu z ZDIJZ za leto 2020

Javna objava prejemkov članov nadzornega sveta v skladu z ZDIJZ na dan 15.09.2020, ob spremembi sestave nadzornega sveta

Javna objava prejemkov v skladu z ZDIJZ za leto 2019

Javna objava prejemkov v skladu z ZDIJZ za leto 2018

Javna objava prejemkov v skladu z ZDIJZ za leto 2017

Javna objava prejemkov v skladu z ZDIJZ za leto 2016

Javna objava prejemkov v skladu z ZDIJZ za leto 2015

Javna objava prejemkov v skladu z ZDIJZ za leto 2014

Javna objava prejemkov v skladu z ZDIJZ za leto 2013

Razkritje v skladu z 89.členom direktive 2013/36/EU (CRD IV) za leto 2013
 

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
15. July 2024

SID Bank, the European Investment Fund, and the Croatian Development Bank HBOR have become cornerstone investors in the first technology innovation fund in Slovenia and Croatia.

24. April 2024

Publication of SID Bank's annual report for...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.