About SID Bank
Informacije javnega značaja

Sistem izmenjave informacij (SISBIZ)

Zakon o centralnem kreditnem registru zavezuje banko, da za namen ocene kreditne sposobnosti ob obravnavi nove vloge o naložbi poslovnega subjekta oz. za namen kreditnega tveganja, izterjave, revizije ali pritožbe v času vodenja te naložbe, v sistemu SISBIZ preveri podatke o zadolženosti poslovnega subjekta, ki jih upošteva pri odločanju o posameznem poslu.

V ta namen banka iz sistema izmenjave informacij (SISBIZ) pridobi podatke o zadolženosti poslovnega subjekta. Podrobnosti o sistemu SISBIZ si lahko ogledate na strani Banke Slovenije.
(www.bsi.si/financna-stabilnost/centralni-kreditni-register/sistem-izmenjave-informacij)

 

Informacije o poslih

Informacije o poslih v letu 2020

Seznam evidenčnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR v letu 2019

Informacije o poslih v letu 2019

Seznam evidenčnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR v letu 2018

Informacije o poslih v letu 2018

Seznam evidenčnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR v letu 2017

Informacije o poslih v letu 2017

Seznam evidenčnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR v letu 2016

 

Seznam subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja po ZSDH-1

Seznam subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja po ZSDH-1

 

Informacije o prejemkih

Javna objava prejemkov članov nadzornega sveta v skladu z ZDIJZ na dan 15.09.2020, ob spremembi sestave nadzornega sveta

Javna objava prejemkov v skladu z ZDIJZ za leto 2019

Javna objava prejemkov v skladu z ZDIJZ za leto 2018

Javna objava prejemkov v skladu z ZDIJZ za leto 2017

Javna objava prejemkov v skladu z ZDIJZ za leto 2016

Javna objava prejemkov v skladu z ZDIJZ za leto 2015

Javna objava prejemkov v skladu z ZDIJZ za leto 2014

Javna objava prejemkov v skladu z ZDIJZ za leto 2013

Razkritje v skladu z 89.členom direktive 2013/36/EU (CRD IV) za leto 2013
 

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.