Best Practices
GEN-I Sonce

Gregor Lojk, finančni direktor skupine GEN-i d.o.o.: »Da bi GEN-I Sonce svojo zelene storitve in produkte lahko ponudil vsem fizičnim in pravnim osebam, je padla odločitev o izdaji prve zelene obveznice v Sloveniji in celo prve v širši regiji.«

SID banka je prvo slovensko zeleno obveznico razvila že leta 2017 v sodelovanju z družbo GEN-I Sonce, ter vanjo kot investitorka prispevala 9 milijonov EUR sredstev, 5 milijonov EUR sredstev pa je zagotovila NKBM.

GEN-I Sonce je tako v letu 2017 izdal prvo slovensko zeleno obveznico, s katero so zagotovili 14 milijonov EUR za namene financiranja zelene energije in projektov, ki povečujejo energetsko učinkovitost. Zelena obveznica kot vedno pogosteje uporabljen instrument v tujini omogoča financiranje zelenih podjetij, ki proizvajajo obnovljivo električno energijo, povečujejo energetsko učinkovitost ter omogočajo trajnostni prehod v brezogljično družbo 21. stoletja.

»Da bi GEN-I Sonce svojo zelene storitve in produkte lahko ponudil vsem fizičnim in pravnim osebam, tudi tistim, katerih finančno stanje zahteva obročno odplačevanje, je družba sprejela odločitev o izdaji prve zelene obveznice v Sloveniji in celo prve v širši regiji,« pravijo v družbi.

Obveznica bo omogočila gospodinjstvom lažjo odločitev za naročila mikro elektrarn na ključ, prav tako pa bo poenostavila samopreskrbo z električno energijo pridobljeno iz sonca. 

Mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke, Robert Golob, predsednik uprave GEN-i ter Robert Senica, podpredsednik uprave Nove KBM.

Prepoznavna pogoja za izdaje tovrstnih instrumentov sta predvsem namenska poraba zbranih denarnih sredstev za izključno okolju prijazne projekte ter sama sledljivost uspešnosti izvajanja. Dodatna prednost zelene obveznice pa je tudi cenejše zadolževanje v primerjavi s klasičnim posojilom.

Iz skupine GEN-I o izdaji zelene obveznice pravijo: »Nadgradnja uspešne izdaje zelene obveznic je prišla v letu 2019, ko je zelena obveznica pridobila še najvišjo možno oceno »zelenosti« s strani mednarodne bonitetne agencije Moodys. Seveda pa sama izdaja ne bi bila mogoča brez okoljsko ozaveščenih investitorjev, ki so takrat podprli idejo zelene obveznice, vplačali sredstva, ki so do danes omogočila postavitev že 1.500 sončnih elektrarn pri gospodinjstvih, več sončnih elektrarn na poslovnih subjektih ter omogočila menjave okolju prijaznega voznega parka. Gen-I Sonce, zelena obveznica in njeni investitorji smo tisti, ki smo omogočili proizvodnjo zelene električne energije v višini 14 mio kWh in smo okolju prihranili skoraj 7 mio kg CO2 in te številke z vsakih sončnim dnem le še rastejo.« 

Za izdajo zelene obveznice je Skupina GEN-I v letu 2018 prejela prestižno mednarodno nagrado »Green Power Pioneer Award«, ki jo za dosežke na področju razvoja zelenih obveznic vsako leto podeljuje mednarodna organizacija Climate Bonds Initiative. Slednja je leta 2019 SID banki podelila tudi nagrado »Green Bond Pioneer Awards« za izdajo prve zelene obveznice javnega sektorja iz Republike Slovenije.    

Tudi SID banka podjetjem omogoča financiranje "zelenih projektov" z izdajo zelene obveznice. Če razvijate "zelene" projekte in si želite ugodnega, inovativnega načina financiranja z neposrednim dostopom do trga kapitala, si lahko več informacij preberete TUKAJ

"Gen-I Sonce, zelena obveznica in njeni investitorji smo tisti, ki smo omogočili proizvodnjo zelene električne energije v višini 14 mio kWh in smo okolju prihranili skoraj 7 mio kg CO2 in te številke z vsakih sončnim dnem le še rastejo."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.