150 milijonov EUR za financiranje naložb in obratnih sredstev z jamstvom Panevropskega garancijskega sklada (EGF)

Panevropski garancijski sklad predstavlja odgovor Evropske unije v sodelovanju z EIB skupino na ekonomske učinke COVID-19 krize z namenom zagotoviti likvidnostno financiranje podjetjem ter financiranje njihove nadaljnje rasti in razvoja na srednji in dolgi rok. Tako je omogočeno povečanje posojilne aktivnosti MSP in majhnim podjetjem s srednje veliko tržno kapitalizacijo (tj. z od 250  do 499 zaposlenimi), ki se zaradi krize s COVID-19 spopadajo s pomanjkanjem likvidnosti s ciljem ohranitve podjetij in s tem delovnih mest. 

Program bo gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, zadrugam ter tudi javnim (gospodarskim) zavodom omogočil zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja in naložb pod ugodnimi pogoji.

Predvidena kvota programa kreditov z jamstvom EGF je 150 milijonov evrov, pri čemer je od tega v letu 2021 na razpolago 75 milijonov evrov takšnih kreditov, vsak kredit bo krit z 70 % jamstvom EGF.

Bistvene prednosti novega programa:

  • Znesek posameznega kredita je od 100.000 EUR naprej, najvišji znesek pa je 3 mio EUR.
  • Obrestna mera je ugodna in nižja od približka tržne obrestne mere.
  • Doba kreditiranja je med 1 in 8 let (status državne pomoči) oz. 1 do 12 let (de minimis pomoč), za kredite kritje z jamstvom EGF se ne zahteva dodatnih zavarovanj s strani kreditojemalcev.

Krediti po programu bodo podjetjem na voljo neposredno pri SID banki, ki tako z novim programom podjetjem omogoča tudi načrtovanje nujnih naložb v času COVID krize in spodbuja transformacijo gospodarstva v bolj trajnostne oblike poslovanja.

 

Več o programu

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2020
mio €
Additional sales in 2020
mio €
Additional exports in 2020
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.