150 milijonov EUR za financiranje naložb in obratnih sredstev z jamstvom Panevropskega garancijskega sklada (EGF)

Panevropski garancijski sklad predstavlja odgovor Evropske unije v sodelovanju z EIB skupino na ekonomske učinke COVID-19 krize z namenom zagotoviti likvidnostno financiranje podjetjem ter financiranje njihove nadaljnje rasti in razvoja na srednji in dolgi rok. Tako je omogočeno povečanje posojilne aktivnosti MSP in majhnim podjetjem s srednje veliko tržno kapitalizacijo (tj. z od 250  do 499 zaposlenimi), ki se zaradi krize s COVID-19 spopadajo s pomanjkanjem likvidnosti s ciljem ohranitve podjetij in s tem delovnih mest. 

Program bo gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, zadrugam ter tudi javnim (gospodarskim) zavodom omogočil zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja in naložb pod ugodnimi pogoji.

Predvidena kvota programa kreditov z jamstvom EGF je 150 milijonov evrov, pri čemer je od tega v letu 2021 na razpolago 75 milijonov evrov takšnih kreditov, vsak kredit bo krit z 70 % jamstvom EGF.

Bistvene prednosti novega programa:

  • Znesek posameznega kredita je od 100.000 EUR naprej, najvišji znesek pa je 3 mio EUR.
  • Obrestna mera je ugodna in nižja od približka tržne obrestne mere.
  • Doba kreditiranja je med 1 in 8 let (status državne pomoči) oz. 1 do 12 let (de minimis pomoč), za kredite kritje z jamstvom EGF se ne zahteva dodatnih zavarovanj s strani kreditojemalcev.

Krediti po programu bodo podjetjem na voljo neposredno pri SID banki, ki tako z novim programom podjetjem omogoča tudi načrtovanje nujnih naložb v času COVID krize in spodbuja transformacijo gospodarstva v bolj trajnostne oblike poslovanja.

 

Več o programu

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
23. September 2022

Predstavniki 18 evropskih razvojnih bank in spodbujevalnih finančnih institucij, Evropskega investicijskega sklada in Evropske komisije so se v Ljubljani udeležili visokega srečanja z namenom...

30. Avgust 2022

Republika Slovenija bo jamstvo v višini 100 odstotkov obveznosti lahko izdala za posojilo v znesku največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let....

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.