Podpis sporazuma o vzpostavitvi in predstavitev »regionalne platforme za prenos tehnologij CEETT«

Generalni direktor Evropskega investicijskega sklada (EIF) Alain Godard, predsednik uprave SID banke Sibil Svilan ter predsednica uprave Hrvaške banke za obnovo in razvoj (HBOR) Tamara Perko in član uprave HBOR-ja Hrvoje Čuvalo, so podpisali sporazum o vzpostavitvi regionalne platforme za prenos tehnologij (Central Eastern European Technology Transfer - CEETT platform) iz raziskovalnih institucij v gospodarstvo, v obsegu vsaj 40 milijonov evrov.

Na fotografiji iz leve proti desni so predsednik uprave SID banke Sibil Svilan, generalni direktor Evropskega investicijskega sklada (EIF) Alain Godard, predsednica uprave Hrvaške banke za obnovo in razvoj (HBOR) Tamara Perko in član uprave HBOR-ja Hrvoje Čuvalo.

Podpis sporazuma in objava razpisa za prijavo interesa potencialnih upravljavcev skladov tveganega kapitala za prenos tehnologij (VC TT sklad) pomenita pomemben prvi korak k dolgoročnem zagotavljanju sredstev v obliki kapitala in kvazi lastniškega financiranja za raziskovalne projekte, inovativne dosežke na področju razvoja tehnologij in intelektualne lastnine univerz ter raziskovalnih institutov v Sloveniji in na Hrvaškem in njihovo uporabo ter komercializacijo v gospodarstvu (t. i. tech transfer).

Za države srednje in vzhodne Evrope velja, in Slovenija ni izjema, da so po številu raziskovalnih člankov in projektov enake zahodnim državam, vendar pa močno zaostajajo na področju uporabe in komercializacije znanstvenih dosežkov v gospodarstvu, med drugim tudi zaradi nezadostnih finančnih sredstev (tudi lastniškega kapitala), znanja ter izkušenj s komercializacijo le-teh na trgu.

CEETT platforma, ki se je vzpostavila s podpisom sporazuma med EIF, SID banko in HBOR, je prva multinacionalna platforma za prenos tehnologij v Evropi, hkrati pa tudi prvi produkt v Sloveniji, katerega naložbena politika bo skladna s prioritetami InvestEU.

Vse zainteresirane vabimo, da se prijavijo na razpis za izbor finančnega posrednika za podporo komercializacije slovenskih in hrvaških raziskav, ki je objavljen na strani Evropskega investicijskega sklada - https://www.eif.org/what_we_do/resources/ceett/calls/call-eoi-ceett.pdf 

Namen vzpostavitve CEETT platforme, v katero bo EIF vplačal 20 milijonov, SID banka in HBOR pa vsaka po 10 milijonov evrov, je ustanovitev in vplačilo teh sredstev v regionalni sklad tveganega kapitala za financiranje raziskovalnih projektov, razvoja tehnologij, intelektualne lastnine s potencialno komercialno vrednostjo za gospodarstvo, v njihovi najzgodnejši fazi, ko so še v domeni raziskovalnih skupin na univerzah in raziskovalnih institutih in njihov uspešen razvoj ter komercializacijo v končne produkte in storitve gospodarstva z visoko dodano in tržno vrednostjo.

Na ta način SID banka sledi cilju Republike Slovenije, da se Slovenija ponovno uvrsti med močne inovatorke in poveča konkurenčnost gospodarstva.

Predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan: »Trajnostni razvoj slovenskega gospodarstva in Slovenije bo močno odvisen od  tega ali bo Slovenija inovatorka, oziroma od vlaganj v znanost, raziskave, razvoj, inovacije, v človeški kapital. SID banka je na tem področju s svojimi programi dolžniškega financiranja raziskav, razvoja in inovacij ter tehnološko-razvojnih projektov gospodarstva aktivna že več let. V sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom in Hrvaško banko za obnovo in razvoj pa se bo, z nadgradnjo obstoječih programov lastniškega in kvazi lastniškega financiranja podjetij (100 mio EUR SEGIP v Sloveniji in 80 mio EUR CROGIP na Hrvaškem), vzpostavila CEETT platforma, ki bo preko sklada tveganega kapitala za prenos tehnologij zagotavljala sredstva v višini najmanj 40 mio EUR za financiranje tistih raziskovalnih projektov, znanstvenih dosežkov in intelektualne lastnine univerz ter raziskovalnih institutov v Sloveniji in na Hrvaškem, za katere se bo ocenilo, da imajo potencial komercializacije na trgu in uporabe v gospodarstvu ter podpora ustanovitvi inovativnih spin-off podjetij. Na ta način se krepi povezovanje raziskovalnih institucij z gospodarstvom s ciljem, da se Slovenija ponovno uvrstiti med vodilne inovatorke, in da se tako povečuje konkurenčnost gospodarstva, ki ga bo SID banka tudi nadalje spodbujala z ostalimi programi financiranja in zavarovanja.«

 

Generalni direktor Evropskega investicijskega sklada Alain Godard: »Z vzpostavitvijo regionalne platforme za prenos tehnologij EIF, SID banka in HBOR pišejo finančno zgodovino v EU, Sloveniji in na Hrvaškem. Ustvarili smo prvo multinacionalno platformo za prenos tehnologij na območju Evropske unije. Platforma bo, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, prva dolgoročna rešitev za financiranje raziskovalnih projektov in zaščito intelektualne lastnine lokalnih univerz in raziskovalnih inštitucij ter za, nič manj pomembno, financiranje prenosa tehnologij. EIF je ponosen na svoj prispevek k nadaljnjemu napredku znanstvenega raziskovanja v obeh državah in bi se ob tem želel zahvaliti svojima partnerjema, SID banki in HBOR, za energijo in naporno delo ob vzpostavljanju te platforme.«

 

Predsednica uprave Hrvaške banke za obnovo in razvoj Tamara Perko: »Hrvaška ne zaostaja v razvoju patentov in novih rešitev, zaostaja pa pri njihovem prenosu v gospodarstvo. Tako na hrvaškem kot na slovenskem tržišču primanjkuje prav povezava do financiranja, zaradi česar številni dragoceni patenti in tehnološke rešitve nikoli ne dosežejo komercializacije. To je najbolj tvegana vrsta investicije in zato so vlaganja zasebniega kapitala v tovrstne projekte redka. Vloga nas, razvojnih bank, je zapolnitev te vrzeli ter povezovanje med znanostjo in podjetništvom. Na ta način bomo vzpodbudili ne le komercializacijo dosežkov naših znanstvenih inštitucij temveč zagotovili tudi rast gospodarstva, ki bo temeljila na aplikaciji novih in inovativnih rešitev z visoko dodano vrednostjo.«

Ustanovitev CEETT platforme je že tretji skupni projekt SID banke in EIF, poleg 100 mio EUR obsežnega Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), s katerim se uspešno zagotavlja lastniško in kvazi lastniško financiranje slovenskih podjetij v fazi rasti, v okviru Evropske večletne finančne perspektive 2021-2027, pa so neposredno pri SID banki že na voljo tudi posojila z jamstvom Panevropskega garancijskega sklada (EGF) EIF. Jamstvo sklada je na voljo v okviru ukrepov za blaženje posledic epidemije Covid-19, njegove koristi pa se na končne prejemnike (gospodarske družbe, podjetnike, zadruge in javne zavode) prenašajo preko nižje obrestne mere. Upravičenci lahko posojila v višini vsaj 100.000 evrov namenijo tako za kritje obratnih sredstev kot za izvedbo naložb.

SID banka bo v okviru naslednje finančne perspektive še poglobila sodelovanje z EIF na programski osnovi v okviru programa InvestEU. Konkretno se že izvajajo aktivnosti za krepitev kapacitet na področju skladov tveganega kapitala in zagotavljanja sredstev za lastniško financiranje start-up podjetij preko teh skladov, kot tudi za lastniško financiranje podjetij v družinski lasti, ki se soočajo z izzivi prenos lastništva na naslednje generacije.

 

Več informacij je v objavljenem sporočilu za javnost.

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
23. September 2022

Predstavniki 18 evropskih razvojnih bank in spodbujevalnih finančnih institucij, Evropskega investicijskega sklada in Evropske komisije so se v Ljubljani udeležili visokega srečanja z namenom...

30. Avgust 2022

Republika Slovenija bo jamstvo v višini 100 odstotkov obveznosti lahko izdala za posojilo v znesku največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let....

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.