Ob iztekajočem mandatu uprave SID banke, d.d., Ljubljana je nadzorni svet za novo mandatno obdobje imenoval nove člane uprave banke

Upravi SID banke, d.d., Ljubljana se mandat izteče 31.12.2021, zato je nadzorni svet banke na svoji 219. seji dne, 31. 7. 2021 odločal o novi tričlanski upravi.  Nove člane uprave je imenoval na podlagi konkurenčnega postopka, v katerem je sodelovala vrsta visoko kvalificiranih kandidatov, vključno s sedanjima članoma uprave.

Novi člani uprave bodo svojo funkcijo nastopili po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave banke oziroma s 1. 1. 2022.

Nadzorni svet je za mandatno obdobje petih let imenoval:

  • mag. Damijana Dolinarja, CFA,  za predsednika uprave, z začetkom mandata 1. 2. 2022,
  • Gašparja Ogris-Martiča, za predsednika uprave od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 in od 1. 2. 2022 za člana uprave in
  • mag. Stanko Šarc Majdič, za članico uprave, z začetkom mandata 1. 1. 2022.

Novoimenovani člani uprave banke so s svojimi raznolikimi in bogatimi izkušnjami, ugledom in znanjem, predvsem na področju bančništva, zagotovilo za nadaljnji razvoj in uspešno izpolnjevanje ključnih nalog banke.

Mag. Damijan Dolinar je po izobrazbi magister poslovodenja in organizacije, znanstveni naziv je pridobil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral. Je nosilec mednarodno priznanega naziva CFA. Izkušen bančni strokovnjak z 19 leti delovnih izkušenj v bančništvu je 10 let deloval kot član uprave v mednarodnih bančnih skupinah UniCredit banke in Sberbank v Sloveniji. Področja, na katerih je nabiral izkušnje, so upravljanje s tveganji ter poslovanje s prebivalstvom in s podjetji.

Gašpar Ogris-Martič je koroški Slovenec, ki je študij ekonomije smer poslovnih ved zaključil na Ekonomski univerzi na Dunaju. Na začetku svoje poklicne poti je med drugim služboval na gospodarskem oddelku Avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani, kasneje pa je 25 let deloval v mednarodnem okolju v bančnih skupinah Bank Austria, Volksbank International in Sberbank. Je odličen poznavalec bančnega poslovanja, večino svoje bančne prakse pa je posvetil poslovanju s podjetji. Izkušeni bančnik je bil več mandatov predsednik uprave Sberbank v Sloveniji predtem banke Volksbank.

Mag. Stanka Šarc Majdič je diplomirala in kasneje magistrirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. 15 let deluje v finančnem sektorju, od tega 12 let v bančništvu. Bančne izkušnje je nazadnje pridobivala kot izvršna direktorica za področje tveganj v Gorenjski banki, predtem pa v mednarodnih bančnih skupinah Sparkasse in Hypo Alpe Adria Bank. Na svoji poslovni poti se je dodatno izobraževala na področju bančništva, razvoja modelov in na področju poslovnih financ, s poudarkom na vrednotenju podjetij. Zadnji dve leti deluje v gospodarstvu.

Nadzorni svet SID banke, d.d., Ljubljana se ob iztekajočem mandatu zahvaljuje dosedanji upravi banke za angažma in delo, ki je bilo opravljeno v preteklem mandatnem obdobju. Predsednik uprave mag. Sibil Svilan je banko vodil 15 let od 1. 1. 2007, ko je nastopil svoj prvi petletni mandat, pred tem pa je leto in pol deloval kot član uprave banke. Goran Katušin je bil član uprave od leta 1. 1. 2017.

 

mag. Marjan Divjak

Predsednik Nadzornega sveta SID banke, d.d., Ljubljana

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
23. September 2022

Predstavniki 18 evropskih razvojnih bank in spodbujevalnih finančnih institucij, Evropskega investicijskega sklada in Evropske komisije so se v Ljubljani udeležili visokega srečanja z namenom...

30. Avgust 2022

Republika Slovenija bo jamstvo v višini 100 odstotkov obveznosti lahko izdala za posojilo v znesku največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let....

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.