Ob iztekajočem mandatu uprave SID banke, d.d., Ljubljana je nadzorni svet za novo mandatno obdobje imenoval nove člane uprave banke

Upravi SID banke, d.d., Ljubljana se mandat izteče 31.12.2021, zato je nadzorni svet banke na svoji 219. seji dne, 31. 7. 2021 odločal o novi tričlanski upravi.  Nove člane uprave je imenoval na podlagi konkurenčnega postopka, v katerem je sodelovala vrsta visoko kvalificiranih kandidatov, vključno s sedanjima članoma uprave.

Novi člani uprave bodo svojo funkcijo nastopili po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave banke oziroma s 1. 1. 2022.

Nadzorni svet je za mandatno obdobje petih let imenoval:

  • mag. Damijana Dolinarja, CFA,  za predsednika uprave, z začetkom mandata 1. 2. 2022,
  • Gašparja Ogris-Martiča, za predsednika uprave od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 in od 1. 2. 2022 za člana uprave in
  • mag. Stanko Šarc Majdič, za članico uprave, z začetkom mandata 1. 1. 2022.

Novoimenovani člani uprave banke so s svojimi raznolikimi in bogatimi izkušnjami, ugledom in znanjem, predvsem na področju bančništva, zagotovilo za nadaljnji razvoj in uspešno izpolnjevanje ključnih nalog banke.

Mag. Damijan Dolinar je po izobrazbi magister poslovodenja in organizacije, znanstveni naziv je pridobil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral. Je nosilec mednarodno priznanega naziva CFA. Izkušen bančni strokovnjak z 19 leti delovnih izkušenj v bančništvu je 10 let deloval kot član uprave v mednarodnih bančnih skupinah UniCredit banke in Sberbank v Sloveniji. Področja, na katerih je nabiral izkušnje, so upravljanje s tveganji ter poslovanje s prebivalstvom in s podjetji.

Gašpar Ogris-Martič je koroški Slovenec, ki je študij ekonomije smer poslovnih ved zaključil na Ekonomski univerzi na Dunaju. Na začetku svoje poklicne poti je med drugim služboval na gospodarskem oddelku Avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani, kasneje pa je 25 let deloval v mednarodnem okolju v bančnih skupinah Bank Austria, Volksbank International in Sberbank. Je odličen poznavalec bančnega poslovanja, večino svoje bančne prakse pa je posvetil poslovanju s podjetji. Izkušeni bančnik je bil več mandatov predsednik uprave Sberbank v Sloveniji predtem banke Volksbank.

Mag. Stanka Šarc Majdič je diplomirala in kasneje magistrirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. 15 let deluje v finančnem sektorju, od tega 12 let v bančništvu. Bančne izkušnje je nazadnje pridobivala kot izvršna direktorica za področje tveganj v Gorenjski banki, predtem pa v mednarodnih bančnih skupinah Sparkasse in Hypo Alpe Adria Bank. Na svoji poslovni poti se je dodatno izobraževala na področju bančništva, razvoja modelov in na področju poslovnih financ, s poudarkom na vrednotenju podjetij. Zadnji dve leti deluje v gospodarstvu.

Nadzorni svet SID banke, d.d., Ljubljana se ob iztekajočem mandatu zahvaljuje dosedanji upravi banke za angažma in delo, ki je bilo opravljeno v preteklem mandatnem obdobju. Predsednik uprave mag. Sibil Svilan je banko vodil 15 let od 1. 1. 2007, ko je nastopil svoj prvi petletni mandat, pred tem pa je leto in pol deloval kot član uprave banke. Goran Katušin je bil član uprave od leta 1. 1. 2017.

 

mag. Marjan Divjak

Predsednik Nadzornega sveta SID banke, d.d., Ljubljana

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2020
mio €
Additional sales in 2020
mio €
Additional exports in 2020
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.