Best Practices
Valmar Global d.o.o.

V SID banki smo v sklopu Posebnih pogojev financiranja podjetij vseh velikosti za obratna sredstva družbi Valmar Global d.o.o. zagotovili kredit v višini 2.500.000,00 EUR.

Družba Valmar Global d.o.o. iz Dombrave pri Novi Gorici se je začela razvijati pred tridesetimi leti kot obrtna delavnica proizvodnje strojev za sladoled. Glavni proizvodi družbe Valmar Global so stroji za izdelovanje sladoleda in stroji za slaščičarstvo. Družba je osredotočena predvsem na razvoj in trženje svojih izdelkov, blagovne znamke VALMAR, medtem ko vodenje operativnih funkcij proizvodnje in ustvarjanja distribucijske mreže podjetje Fering Fam d.o.o. Njihova posebnost so visoko učinkoviti stroji za izdelavo domačih sladoledov, katerim so se kasneje pridružili še stroji z visoko zmogljivostjo namenjeni masovni proizvodnji.

SID banka je družbi v letu 2022 zagotovila dolgoročni 7-letni kredit za financiranje obratnega kapitala v višini 2.500.000,00 EUR, ki je namenjen predvsem pokrivanju stroškov materiala za uspešen nadaljnji razvoj družbe in njenega poslovanja. Sredstva kredita so namenjena financiranju stroškov obratnih sredstev in sicer za nabavo materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter tudi pokrivanja stroškov dela.

SID banka s tovrstnim financiranjem omogoča rast in razvoj podjetij ter spodbujanje slovenskega gospodarstva in s tem trajnostni razvoj Slovenije. Neposredno financiranje je namenjeno vsem malim, srednjim in velikim podjetjem, ki lahko sredstva namenijo za financiranje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev ter nabavne vrednosti materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga ter tudi kritje stroškov dela.

Valter Jejčič, direktor Valmar Global d.o.o.: "Kot izrazito izvozno naravnano podjetje smo sodelovanje s SID banko ponovili že tretjič. Vsakič so nam sodelavci pomagali poiskati ustrezno rešitev ob pravem času ter nas s svojo strokovnostjo, odzivnostjo ter naklonjenostjo navdušili. Posel nam je ustrezal tako z vidika ročnosti in zavarovanja, kot tudi stroškov dolgoročnega financiranja. Ce le ustrezajo kriterijem, vsem podjetjem in organizacijam toplo priporočamo, da se prepričajo o ponudbi in možnosti udeležbe v naboru številnih rešitev, ki jih SID banka ponuja."

»Vsem podjetjem in organizacijam toplo priporočamo, da se prepričajo o ponudbi in možnosti udeležbe v naboru številnih rešitev, ki jih SID banka ponuja."«

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.