Best Practices
CETIS d.d.

SID banka je družbi CETIS d.d. v zadnjih treh letih zagotovila dolgoročna financiranja.

CETIS, eno vodilnih evropskih podjetij za rešitve varnostnih tiskovin, zagotavlja osebne, potovalne in prometne dokumente (biometrične potne liste, osebne izkaznice, vizume, rojstne liste in druge certifikate civilnega statusa, vozniška in prometna dovoljenja idr.) ter celovite rešitve za upravljanje identitete in izdajo dokumentov. S tiskovinami in najnaprednejšimi komplementarnimi rešitvami, ki so rezultat lastnega razvoja, je zanesljiv strateški partner naročnikom po vsem svetu. Sledijo najzahtevnejšim mednarodnim standardom glede varnosti in kakovosti, znanje njihovih strokovnjakov pa temelji na več kot dvestoletni tradiciji.

SID banka je družbi v zadnjih treh letih odobrila dolgoročne kredite, in sicer za naložbe v raziskave, razvoj in inovacije, za nakup specializirane strojne opreme in nove proizvodnje opreme.

Ravno nakup nove proizvodnje opreme iz naslova zadnjega kreditiranja je družbi med drugim omogočil tiskanje novih slovenskih biometričnih osebnih izkaznic – zelo zahtevnega dokumenta, ki predstavlja vrhunec obstoječe tehnologije na tem področju in za katerega je družba CETIS skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za javno upravo v letu 2023 prejela prestižno mednarodno nagrado za najboljšo novo osebno izkaznico preteklega leta za območje Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda.

S tem SID banka sledi svoji strategiji spodbujanja razvoja, raziskav in inovacij v podjetjih ter hkrati prispeva k trajnostnemu, inovativnemu in dolgoročnemu razvoju slovenskega gospodarstva.

 

 

SID banka sledi svoji strategiji spodbujanja razvoja, raziskav in inovacij v podjetjih ter hkrati prispeva k trajnostnemu, inovativnemu in dolgoročnemu razvoju slovenskega gospodarstva.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.