Primer dobre prakse
Valmar Global d.o.o.

V SID banki smo v sklopu Posebnih pogojev financiranja podjetij vseh velikosti za obratna sredstva družbi Valmar Global d.o.o. zagotovili kredit v višini 2.500.000,00 EUR.

Družba Valmar Global d.o.o. iz Dombrave pri Novi Gorici se je začela razvijati pred tridesetimi leti kot obrtna delavnica proizvodnje strojev za sladoled. Glavni proizvodi družbe Valmar Global so stroji za izdelovanje sladoleda in stroji za slaščičarstvo. Družba je osredotočena predvsem na razvoj in trženje svojih izdelkov, blagovne znamke VALMAR, medtem ko vodenje operativnih funkcij proizvodnje in ustvarjanja distribucijske mreže podjetje Fering Fam d.o.o. Njihova posebnost so visoko učinkoviti stroji za izdelavo domačih sladoledov, katerim so se kasneje pridružili še stroji z visoko zmogljivostjo namenjeni masovni proizvodnji.

SID banka je družbi v letu 2022 zagotovila dolgoročni 7-letni kredit za financiranje obratnega kapitala v višini 2.500.000,00 EUR, ki je namenjen predvsem pokrivanju stroškov materiala za uspešen nadaljnji razvoj družbe in njenega poslovanja. Sredstva kredita so namenjena financiranju stroškov obratnih sredstev in sicer za nabavo materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter tudi pokrivanja stroškov dela.

SID banka s tovrstnim financiranjem omogoča rast in razvoj podjetij ter spodbujanje slovenskega gospodarstva in s tem trajnostni razvoj Slovenije. Neposredno financiranje je namenjeno vsem malim, srednjim in velikim podjetjem, ki lahko sredstva namenijo za financiranje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev ter nabavne vrednosti materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga ter tudi kritje stroškov dela.

Valter Jejčič, direktor Valmar Global d.o.o.: "Kot izrazito izvozno naravnano podjetje smo sodelovanje s SID banko ponovili že tretjič. Vsakič so nam sodelavci pomagali poiskati ustrezno rešitev ob pravem času ter nas s svojo strokovnostjo, odzivnostjo ter naklonjenostjo navdušili. Posel nam je ustrezal tako z vidika ročnosti in zavarovanja, kot tudi stroškov dolgoročnega financiranja. Ce le ustrezajo kriterijem, vsem podjetjem in organizacijam toplo priporočamo, da se prepričajo o ponudbi in možnosti udeležbe v naboru številnih rešitev, ki jih SID banka ponuja."

»Vsem podjetjem in organizacijam toplo priporočamo, da se prepričajo o ponudbi in možnosti udeležbe v naboru številnih rešitev, ki jih SID banka ponuja."«

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
15. Julij 2024

SID banka, Evropski investicijski sklad in Hrvaška razvojna banka HBOR so postali temeljni vlagatelji v prvi sklad za tehnološke inovacije v Sloveniji in na Hrvaškem.

30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.