Best Practices
Čebelarsko društvo Ljubljana Moste - Polje

Tomaž Svete, predsednik Čebelarskega društva Ljubljana Moste - Polje: "Veseli in ponosni smo, da ste kot pomembna ustanova prisluhnili, kako pomembna je čebelja populacija za naše življenje."

Tomaž Svete, predsednik Čebelarskega društva Ljubljana Moste-Polje: »Veseli in ponosni smo, da ste kot pomembna ustanova prisluhnili, kako pomembna je čebelja populacija za naše življenje in velikodušno podprli projekt postavitve čebelnjakov, ne le pri nas ampak v celotni Sloveniji.«

Četrtna skupnost Moste - Polje se trudi ohranjati zelene površine, saj se zaveda, da so zelena zaledna območja pomembna za Ljubljano. Kmetijske površine se preko doline Besnice nadaljujejo po Sadni poti, ki se razteza med Javorom in Jančami, preko rodovitnih hribov, kjer kmetje in sadjarji gojijo jagode, sadno drevje in ostale kmetijske pridelke v še neokrnjeni naravi. Na obronkih se prosto pase živina, čebelarji pa so predvsem ponosni na avtohtono ajdo, ki je poleg naštetega prava mana za jesensko pašo čebeljih družin, ki so pomemben vir samooskrbe našega mesta.

V Sloveniji ima čebelarstvo dolgotrajno tradicijo in spada med tradicionalno kmetijsko dejavnost s katero se ukvarja okoli 8.500 čebelarjev. Čebele na leto izdelajo 2.000 do 2.500 ton medu, z njegovo prodajo pa čebelarji ustvarijo več kot milijon evrov prometa. Osveščanje mladih o pomenu čebelarstva za ohranjanje rastlinstva in čebelarstvu kot kmetijski dejavnosti je zato zelo pomembno.

»Tako Čebelarsko društvo, kot tudi četrtni odbor Moste - Polje se je vaše pobude za financiranje čebelnjaka v Četrtni skupnosti Sostro zelo razveselilo. Čebelarski krožek osnovnošolcev na osnovni šoli Sostro si bo pod mentorstvom naših izkušenih čebelarjev sedaj lahko tudi v »živo«, ne le prek monitorjev računalnikov, nabiral neprecenljive izkušnje in spoznaval skrivnosti razvoja, delovanja in življenja naše kranjske sivke.« poudarja predsednik društva Tomaž Svete.

"Čebelarski krožek si bo nabiral neprecenljive izkušnje in spoznaval skrivnosti razvoja, delovanja in življenja naše kranjske sivke."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.