Best Practices
Čebelnjak kranjske čebele v Višnji Gori

Dušan Strnad, župan občine Ivančna Gorica: "Častni čebelnjak kranjske čebele, katerega je financirala SID banka, je poln življenja in privablja številne gledalce, staro mestno jedro pa je spet polno življenja."

Občina Ivančna Gorica je skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije in SID banko v starem mestnem jedru uredila park medovitih rastlin s čebelnjakom Kranjske čebele. Čebelnjak bo poleg izobraževanja služil tudi kot reprezentativni objekt, namenjen protokolarnim obiskom iz Slovenije ter mednarodnim obiskom iz celega sveta.

Postavljen je iz masivnega lesa in vsebuje dvajset panjev v barvni podobi donatorja – SID banke. Panje krasijo poslikane panjske končnice izpod rok učencev Osnovne šole Stična, ki predstavljajo Jurčičevo delo Kozlovske sodbe v Višnji Gori. Skrbnika čebelnjaka sta Alojz Miklič in Franc Bobnar, čebelarja iz Višnje Gore in člana Čebelarskega društva Stična.

»Tisto, kar je najlepše in najbolj dragoceno, je to, da je prav novi čebelnjak pritegnil mladino. V Višnji gori so tako v tem šolskem letu prvič začeli s čebelarskim krožkom. Zanimanje zanj pa je tako veliko, da vanj sploh ni bilo mogoče vključiti vseh zainteresiranih učencev.«  

»Zaradi podpore SID banke je čutiti nov zagon tudi pri delu čebelarjev, pri vseh nas pa zavedanje, da je skrb za kranjske čebele prava smer. SID banka z odkupom medu lokalnih čebelarjev podpira ne samo čebelarje, ampak hkrati tudi potrjuje, da ji je resnično mar in da so takšna sodelovanja ne samo koristna, ampak tudi prijetna.«

"Zaradi podpore SID banke je čutiti nov zagon tudi pri delu čebelarjev, pri vseh nas pa zavedanje, da je skrb za kranjske čebele prava smer."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.