Primer dobre prakse
Čebelnjak kranjske čebele v Višnji Gori

Dušan Strnad, župan občine Ivančna Gorica: "Častni čebelnjak kranjske čebele, katerega je financirala SID banka, je poln življenja in privablja številne gledalce, staro mestno jedro pa je spet polno življenja."

Občina Ivančna Gorica je skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije in SID banko v starem mestnem jedru uredila park medovitih rastlin s čebelnjakom Kranjske čebele. Čebelnjak bo poleg izobraževanja služil tudi kot reprezentativni objekt, namenjen protokolarnim obiskom iz Slovenije ter mednarodnim obiskom iz celega sveta.

Postavljen je iz masivnega lesa in vsebuje dvajset panjev v barvni podobi donatorja – SID banke. Panje krasijo poslikane panjske končnice izpod rok učencev Osnovne šole Stična, ki predstavljajo Jurčičevo delo Kozlovske sodbe v Višnji Gori. Skrbnika čebelnjaka sta Alojz Miklič in Franc Bobnar, čebelarja iz Višnje Gore in člana Čebelarskega društva Stična.

»Tisto, kar je najlepše in najbolj dragoceno, je to, da je prav novi čebelnjak pritegnil mladino. V Višnji gori so tako v tem šolskem letu prvič začeli s čebelarskim krožkom. Zanimanje zanj pa je tako veliko, da vanj sploh ni bilo mogoče vključiti vseh zainteresiranih učencev.«  

»Zaradi podpore SID banke je čutiti nov zagon tudi pri delu čebelarjev, pri vseh nas pa zavedanje, da je skrb za kranjske čebele prava smer. SID banka z odkupom medu lokalnih čebelarjev podpira ne samo čebelarje, ampak hkrati tudi potrjuje, da ji je resnično mar in da so takšna sodelovanja ne samo koristna, ampak tudi prijetna.«

"Zaradi podpore SID banke je čutiti nov zagon tudi pri delu čebelarjev, pri vseh nas pa zavedanje, da je skrb za kranjske čebele prava smer."

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.