Best Practices
Resalta

Luka Komazec, direktor Resalte: »SID banka nam je zagotovila finančna sredstva, ki so nam omogočila nadaljnji razvoj naših projektov in vlaganje v storitve in rešitve za energetsko učinkovitost v celotni regiji.«

Na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF) je bil v letu 2017 ustanovljen Slovenski naložbeni program kapitalske rasti (SEGIP). SEGIP je namenjen lastniškemu in kvazi-lastniškemu financiranju slovenskih malih, srednje velikih ter mid-cap podjetij. SID banka se je zavezala, do bo za program SEGIP namenila 50 milijonov EUR lastnih sredstev (brez garancije države), dodatnih 50 milijonov EUR pa prispeva še EIF iz Evropskega sklada za strateške naložbe (z garancijo EFSI). Z uspešno mobilizacijo dodatnih sredstev drugih zasebnih vlagateljev preko programa SEGIP lahko celotna velikost sredstev namenjenih za slovenska podjetja preseže 150 milijonov EUR, kar bi pomenilo vsaj 3-kratnik sredstev SID banke.

Podjetje Resalta je eno izmed podjetij, ki so prejeli sredstva po programu lastniškega financiranja za dolgoročno financiranje projektov energetskega sektorja.

Resalta je mlado ljubljansko podjetje, ki zagotavlja energetske storitve in rešitve iz obnovljivih virov energije. Delujejo v Sloveniji in na področju jugovzhodne Evrope - v Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, v Italiji, Črni gori, Makedoniji in Srbiji. S svojim delovanjem zasledujejo cilj zmanjševanja emisij ogljikovega dioksida ter manjše porabe energije.

V iskanju naprednega in zanesljivega partnerja, z visoko stopnjo razumevanja področja energetske učinkovitosti, so se odločili za sodelovanje s SID banko. Slednja z inovativnim pristopom ponuja prilagojene lastniške in dolžniške finančne instrumente.

Direktor podjetja Resalta, Luka Komazec, v SEGIP vidi koristi, ki jih ta prinaša slovenskemu gospodarstvu: »V preteklosti smo uspešno izvedli več projektov v sodelovanju s SID banko, sedaj pa se z novim financiranjem preko SEGIP-a Resalta postavlja kot eden vodilnih neodvisnih ponudnikov energetskih storitev v Sloveniji in omogoča podjetju uresničevanje ambicioznega poslovnega plana. Resalta bo tako še naprej angažirana v izvedbo projektov z visoko stopnjo energetske učinkovitosti, vključevanju obnovljivih virov v projekte, nižanju emisij CO2, posledično pa bo ustvarjala prihranke tako zasebnim, kot javnim partnerjem. Za izvedbo in vzdrževanje projektov bodo angažirani lokalni izvajalci, kar bo imelo tudi spodbuden vpliv na slovensko gospodarstvo.«

Za sodelovanje s SID banko so se po njegovih besedah odločili zaradi usmerjenosti banke v razvoj novih storitev in industrij v Sloveniji ter podpore in močne rasti, ki jo zagotavlja sodelujočim podjetjem. »SID banka nam je zagotovila finančna sredstva, ki so nam omogočila nadaljnji razvoj naših projektov in vlaganje v storitve in rešitve za energetsko učinkovitost v celotni regiji.«

»SID banka je izpolnila vsa naša pričakovanja in bila temeljita, podrobna in predana. Skupno sodelovanje je bilo zelo učinkovito.«

Kakšen nasvet bi podali ostalim podjetjem in podjetnikom, ki razmišljajo o posojilu?

»Najti morajo zaupanja vrednega partnerja, ki razume njihov poslovni model in bo imel ustrezne vire ter ekipo, ki jim bo zagotovila namensko podporo.«

Ogled videospota z več primeri dobre prakse.

"SID banka je prilagodljiva, napredna banka, ki vidi priložnosti v inovativnih poslovnih modelih."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.