Best Practices
Občina Log - Dragomer

Miran Stanovnik, župan občine Log-Dragomer: »S pomočjo kredita smo uspeli pravočasno zaključiti za občino zelo pomemben projekt.«

Mlada in majhna slovenska občina Log – Dragomer se lahko pohvali z nagrado 'Gazela med občinami v letu 2009', ki se podeljuje občinam z očitnim napredkom na področjih gospodarske uspešnosti, ekonomičnosti in demografskega potenciala.

V občini stoji Stara šola Log, ki je bila zgrajena že davnega leta 1929 in je tudi stanovanjski objekt. Šola je spomeniško zaščitena, po energetski obnovi, ki jo je Občina Log – Dragomer začela v letu 2018 pa ta služi kot sedež občine.

Celovita energetska prenova stavbe je za Občino Log – Dragomer po obsegu zelo velik projekt, zato so za dokončanje investicije v letu 2019 zaprosili za sofinanciranje projekta »Revitalizacija objekta Stara šola Log«, kjer so iz naslova posojil za celovito energetsko prenovo javnih stavb  prejeli finančna sredstva s strani SID banke.   

»Občina je kot oseba javnega prava, poslala povpraševanje za ponudbe na poslovne banke. Izmed prejetih ponudb je bila ponudba SID Banke daleč najbolj ugodna. Sam postopek do odobritve in črpanja kredita je s prijazno in visoko strokovno pomočjo sodelavcev SID Banke tekel hitro in brez težav.«

Zgradba je tako celovito energetsko in sanacijsko urejena, kar je izboljšalo energetsko učinkovitost stavbe, njeno vzdrževanje in upravljanje kot hkratno zmanjševanje emisij. Vse pa v končni fazi zagotavlja boljše pogoje za njene uporabnike.

SID banka s sofinanciranjem projekta »Revitalizacija objekta Stara šola Log« podpira energetske sanacije stavb in s tem boljšo rabo energije, kar stanovalcem prinaša višjo raven kvalitete življenja kot manjši energetski odtis v okolje.

»S pomočjo kredita smo uspeli pravočasno zaključiti za občino zelo pomemben projekt. Vsekakor ta vir financiranja priporočamo tudi ostalim občinam, ker omogoča zares dobro priložnost, da se realizirajo strateško pomembni občinski projekti.«

Prej:

Potem:

"Sam postopek do odobritve in črpanja kredita je s prijazno in visoko strokovno pomočjo sodelavcev SID banke tekel hitro in brez težav."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.