Best Practices
Hipster d.o.o.

Primož Novak, direktor: »Za sodelovanje smo se odločili, ker je v dani situaciji bila edina finančna institucija, ki nam ni obrnila hrbta, takrat, ko smo jo najbolj potrebovali.«

SID banka je v razmerah zaradi epidemije covida-19 aktivno pristopila k zagotavljanju ustreznih rešitev za premostitev likvidnostnih težav najbolj prizadetim podjetjem. Aktivno sledimo potrebam in željam podjetij na trgu ter jih poskušamo v čim večji meri tudi zadovoljiti. Že v februarju smo začeli aktivno spremljati vplive epidemije na slovensko gospodarstvo in s tem namenom izpeljali anketo med podjetji in gospodarstveniki, kakšna sredstva in načini financiranja bodo najbolj potrebni za premostitev likvidnostnih in drugih težav.

Samostojnim podjetnikom, malim, srednjim in velikim podjetjem ter zadrugam je na voljo neposredno in posredno financiranje ter zavarovanje za ublažitev finančnih posledic. Korona programi in dodatne informacije so dostopni tukaj.

Znotraj programa Turizem1 je bilo odobrenih za več kot 13 mio EUR sredstev, eno od podjetij, ki so že uspešno črpala sredstva iz tega vira, pa je tudi družba Hipster, d.o.o.. Gre za mlado podjetje, ki se ukvarja z gostinskimi storitvami. Širše bolj prepoznane so njihove restavracije Lars & Sven burgers, kjer ponujajo hitro pripravljeno hrano, vse od krompirčka, burgerjev, sendvičev do veganskih hišnih specialitet. Družba zaposluje nekaj več kot 40 ljudi in v prihodnosti pričakuje nadaljnjo širitev poslovanja v Sloveniji.

Podjetje je zaradi prenehanja poslovanja ob izbruhu epidemije zaprosilo za likvidnostna sredstva, ki so mu bila odobrena v sklopu Razvojno-spodbujevalnega programa SID banke za financiranje in trajnostno rast turizma (Turizem1). Gre za dolgoročni kredit, ki bo družbi omogočil prebroditev trenutnih likvidnostnih težav povezanih z epidemijo covid-19, ohranitve zdravega jedra in poslovanja družbe ter takojšnjega zagona poslovanja ob sprostitvi ukrepov za zajezitev epidemije.

»SID banka nam je ponudila strokovno podporo in pomoč, kar za majhno podjetje pomeni varnost. Vse je potekalo hitro, elektronsko in brez odvečnih sestankov in govoričenja. Za sodelovanje smo se odločili, ker je v dani situaciji bila edina finančna institucija, ki nam ni obrnila hrbta takrat, ko smo jo najbolj potrebovali.«

Takšne kredite lahko koristijo podjetja, ki delujejo na področju turizma, gostinstva, potovalnih agencij in organizatorjev ter so imela izredni izpad dohodkov iz poslovanja zaradi vzrokov povezanih z epidemijo covid-19.

SID banka na ta način pomaga slovenskemu gospodarstvu in podjetjem v trenutnih nepredvidljivih okoliščinah ter hkrati še naprej razvija nove programe, ki bodo v kar največji meri zadovoljevali potrebe podjetij na trgu.

"SID banka nam je ponudila strokovno podporo in pomoč, kar za majhno podjetje pomeni varnost. Vse je potekalo hitro, elektronsko in brez odvečnih sestankov in govoričenja."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
15. June 2022

The Japan Bank for International Cooperation (JBIC; Governor: MAEDA Tadashi) signed a memorandum of understanding (MOU) on June 14 with the SID banka, d.d., Ljubljana (SID Bank; President:...

04. April 2022

SID Bank and the European Investment Fund (EIF) presented the Extended Slovenian Capital Growth Investment Program SEGIP Top-up...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.