Best Practices
Ukrtelecom

Matjaž Aljančič, direktor poslovne enote Dostop pri Iskratelu: »Projekti, ki jih financirajo izvozne in razvojne banke imajo pomembno vlogo pri razvoju širokopasovnega interneta v Evropi.«

Družba Ukrtelecom je največji telekomunikacijski in internetni operater v Ukrajini. S svojimi sodobnimi telekomunikacijskimi storitvami pokrivajo vse regije v državi.

Družba bo v obdobju dveh let na ruralnem območju Ukrajine zgradila več kot 3.000 kilometrov optičnih povezav in namestila sodobno certificirano telekomunikacijsko opremo, ki bi podeželje opremila z dostopom do interneta in mu tako omogočila digitalizacijo. Ruralni del Ukrajine ima v tem trenutku dostop zgolj do televizije. Namestitev optičnih povezav in sodobne komunikacijske opreme bo obsegalo 13 ukrajinskih regij in več sto tisoč prebivalcem zagotovilo storitve IP, IPTV in internet s hitrostjo do 1 Gbit/s.

Ukrtelecom bo za financiranje dobave in instalacije telekomunikacijske opreme GPON prejel dolgoročni kredit v višini dobrih 4,9 mio EUR iz virov SID banke. Dobavo opreme bo podjetju zagotovil slovenski ponudnik rešitev širokopasovnega dostopa, kranjsko podjetje Iskratel.

Sredstva kredita bodo namenjena financiranju dobave TKI opreme, ki bo omogočila gradnjo sodobnega distribucijskega omrežja do naročnikov v mnogih vaseh in manjših mestih Ukrajine in priključitev na telefon, internet in IPTV.

S tem bosta dosežena dva namena financiranja SID banke, podpora slovenskemu izvozu in financiranje infrastrukture. Slednji bo dosežen v državi, ki sodi med države v razvoju.

"Projekt, ki ga financira SID banka, nadaljuje dolgoročno in uspešno sodelovanje Ukrtelekoma ter Iskratela pri razvoju optičnega širokopasovnega dostopa v Ukrajini."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.