Best Practices
Slovenske železnice d.o.o.

Dušan Mes, generalni direktor SŽ: »Sodelovanje z banko je zelo uspešno, na obeh straneh korektno sodelujemo in ohranjamo poslovne vezi ter se trudimo, da bi lahko tudi v prihodnje skupaj zaključili še kakšno zgodbo.«

Skupina Slovenske železnice je sestavljena iz 3 glavnih dejavnosti skupine – železniška infrastruktura, tovorni in potniški promet. Dejavnosti na področju potniškega prometa skupina opravlja tako na notranjem kot mednarodnem območju. Na leto prepeljejo približno 15 milijonov potnikov z nekaj več kot 500 vlaki, ki jih imajo v lasti.

Skupina sledi strategiji EU do leta 2050, ki za vzpostavitev konkurenčnega, dolgoročno vzdržnega transportnega sistema z zmanjšanimi emisijami toplogrednih plinov, krepi okoljsko prijaznejše načine prevoza, predvsem železniškega. Poleg tega v Slovenskih železnicah (SŽ) sočasno poskušajo obrniti trend upadanja potnikov v železniškem prometu z uveljavitvijo integriranega javnega potniškega prometa (IJPP).

V skladu s Strategijo razvoja voznih sredstev so v Slovenskih železnicah pripravili načrt zagotavljanja ustreznega voznega parka, s katerim bi lahko zagotavljali konkurenčne, kakovostne in varne storitve.

SID banka je družbi SŽ, d.o.o., odobrila dolgoročni kredit nekaj več kot 13 milijonov EUR za delno financiranje nakupa novih tovornih voznih sredstev.

»SID banka nam je ponudila pogoje financiranja, ki so bili v postopku iskanja financiranja najugodnejši in najoptimalnejši, zato smo lahko kreditno pogodbo z banko tudi podpisali.«

»Banka nam je ponudila zelo konkurenčne pogoje financiranja novih tovornih voznih sredstev z dolgoročnim kreditom in se tudi po rahlih zapletih pri postopku ni umaknila kot potencialni kreditodajalec, zato nam je bilo to v veliko pomoč pri cilju, da uspešno izpeljemo financiranje in nabavo voznih sredstev.«

Prav tako pa je SID banka z družbo Slovenske železnice sodelovala pri delnem financiranju nakupa novih potniških vlakov, ki jih bo družba na tire poslala že v letošnjem letu. Gre za ključen dejavnik pri pomlajevanju voznega parka SŽ in s tem spodbujanja trajnostne nizkoogljične in energetsko učinkovite mobilnosti.

SID banko po mnenju SŽ od preostalih bank na trgu razlikujejo izredno konkurenčni pogoji financiranja ter manj zapleteni postopki odobritve, kar je velika prednost SID banke v primerjavi z večino drugih bank.  

 

Slovenske železnice o sodelovanju s SID banko:

 

»Sodelovanje z banko je zelo uspešno, na obeh straneh korektno sodelujemo in ohranjamo poslovne vezi ter se trudimo, da bi lahko tudi v prihodnje skupaj zaključili še kakšno zgodbo. Naša pričakovanja povsem upravičujejo

 

Nasvet SŽ drugim podjetjem na trgu, ki se zanimajo za najem posojila:

 

»Priporočamo, da podjetja v postopkih iskanja financiranja namenijo več časa iskanju različnih možnosti financiranja ter zberejo in se pogajajo za več različnih ponudb. Ponudbe se med seboj lahko zelo razlikujejo in med vsemi se gotovo najde takšna, ki ustreza razmeram in potrebam podjetja.«

"SID banka nam je ponudila pogoje financiranja, ki so bili v postopku iskanja financiranja najugodnejši in najoptimalnejši, zato smo lahko kreditno pogodbo z banko tudi podpisali."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
15. June 2022

The Japan Bank for International Cooperation (JBIC; Governor: MAEDA Tadashi) signed a memorandum of understanding (MOU) on June 14 with the SID banka, d.d., Ljubljana (SID Bank; President:...

04. April 2022

SID Bank and the European Investment Fund (EIF) presented the Extended Slovenian Capital Growth Investment Program SEGIP Top-up...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.