Primer dobre prakse
Slovenske železnice d.o.o.

Dušan Mes, generalni direktor SŽ: »Sodelovanje z banko je zelo uspešno, na obeh straneh korektno sodelujemo in ohranjamo poslovne vezi ter se trudimo, da bi lahko tudi v prihodnje skupaj zaključili še kakšno zgodbo.«

Skupina Slovenske železnice je sestavljena iz 3 glavnih dejavnosti skupine – železniška infrastruktura, tovorni in potniški promet. Dejavnosti na področju potniškega prometa skupina opravlja tako na notranjem kot mednarodnem območju. Na leto prepeljejo približno 15 milijonov potnikov z nekaj več kot 500 vlaki, ki jih imajo v lasti.

Skupina sledi strategiji EU do leta 2050, ki za vzpostavitev konkurenčnega, dolgoročno vzdržnega transportnega sistema z zmanjšanimi emisijami toplogrednih plinov, krepi okoljsko prijaznejše načine prevoza, predvsem železniškega. Poleg tega v Slovenskih železnicah (SŽ) sočasno poskušajo obrniti trend upadanja potnikov v železniškem prometu z uveljavitvijo integriranega javnega potniškega prometa (IJPP).

V skladu s Strategijo razvoja voznih sredstev so v Slovenskih železnicah pripravili načrt zagotavljanja ustreznega voznega parka, s katerim bi lahko zagotavljali konkurenčne, kakovostne in varne storitve.

SID banka je družbi SŽ, d.o.o., odobrila dolgoročni kredit nekaj več kot 13 milijonov EUR za delno financiranje nakupa novih tovornih voznih sredstev.

»SID banka nam je ponudila pogoje financiranja, ki so bili v postopku iskanja financiranja najugodnejši in najoptimalnejši, zato smo lahko kreditno pogodbo z banko tudi podpisali.«

»Banka nam je ponudila zelo konkurenčne pogoje financiranja novih tovornih voznih sredstev z dolgoročnim kreditom in se tudi po rahlih zapletih pri postopku ni umaknila kot potencialni kreditodajalec, zato nam je bilo to v veliko pomoč pri cilju, da uspešno izpeljemo financiranje in nabavo voznih sredstev.«

Prav tako pa je SID banka z družbo Slovenske železnice sodelovala pri delnem financiranju nakupa novih potniških vlakov, ki jih bo družba na tire poslala že v letošnjem letu. Gre za ključen dejavnik pri pomlajevanju voznega parka SŽ in s tem spodbujanja trajnostne nizkoogljične in energetsko učinkovite mobilnosti.

SID banko po mnenju SŽ od preostalih bank na trgu razlikujejo izredno konkurenčni pogoji financiranja ter manj zapleteni postopki odobritve, kar je velika prednost SID banke v primerjavi z večino drugih bank.  

 

Slovenske železnice o sodelovanju s SID banko:

 

»Sodelovanje z banko je zelo uspešno, na obeh straneh korektno sodelujemo in ohranjamo poslovne vezi ter se trudimo, da bi lahko tudi v prihodnje skupaj zaključili še kakšno zgodbo. Naša pričakovanja povsem upravičujejo

 

Nasvet SŽ drugim podjetjem na trgu, ki se zanimajo za najem posojila:

 

»Priporočamo, da podjetja v postopkih iskanja financiranja namenijo več časa iskanju različnih možnosti financiranja ter zberejo in se pogajajo za več različnih ponudb. Ponudbe se med seboj lahko zelo razlikujejo in med vsemi se gotovo najde takšna, ki ustreza razmeram in potrebam podjetja.«

"SID banka nam je ponudila pogoje financiranja, ki so bili v postopku iskanja financiranja najugodnejši in najoptimalnejši, zato smo lahko kreditno pogodbo z banko tudi podpisali."

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.