Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3)

Kredit za financiranje tehnološko razvojnih projektov lahko pridobite po enem od treh tipov državne pomoči - začasni okvir, pomoč de minimis in GBER, odvisno od potreb in pogojev, ki jih vaše podjetje izpolnjuje.

Pomoč, ki ustreza vašemu podjetju, lahko izberete iz spodnje tabele ali nas kontaktirate.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.
 • Malo in srednje veliko podjetje.
 • Veliko podjetje.
 • Zadruga.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 15.000.000 €.
 • Obrestno mero, nižjo od tržnih (državna pomoč).
 • Moratorij na odplačilo glavnice najmanj 2 leti in največ ½ ročnosti kredita.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Svetujemo in financiramo

Kredit lahko namenite za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta, če:

 • je njegov cilj nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev, ki morajo biti novi za kreditojemalca, ni pa nujno, da so novi na trgu,
 • se izvede na območju Republike Slovenije,
 • se izvede najkasneje v 4 (štirih) letih, šteto od začetka izvedbenih del do zaključka del,
 • je zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi.

Vaš partner pri razvoju

Rok in oddaja vloge

Do porabe sredstev.

Informativna zloženka: De Minimis

Informativna zloženka: GBER

Informativna zloženka: Začasni okvir

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2020
mio €
Additional sales in 2020
mio €
Additional exports in 2020
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.