Zeleno financiranje

Razvijate "zelene" projekte in vas zanima kakšne možnosti financiranja so vam na voljo?

SID banka je pri razvoju zelenega trga v Sloveniji ena finančno najbolj angažiranih bank in že sedaj verjetno najbolj zelena banka v Sloveniji. Trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo spodbujamo že od leta 2010, ko smo bili eden od pobudnikov tega koncepta v Sloveniji.

Financiranje zelenih projektov je mogoče po vseh programih SID banke, saj za projekte s trajnostno komponento kot vir financiranja uporabimo zeleno obveznico.

Financiranje za zelene projekte lahko prejmete prek naslednjih programov.

V okviru Sklada skladov

Sklad skladov je sklad kohezijskih sredstev, ki ga upravlja SID banka. Podjetja lahko zelene projekte financirate po naslednjih programih:

 

Posredno financiranje preko poslovnih bank

Podjetja lahko pri poslovnih bankah prejmete ugodno financiranje iz vira SID banke. Za zelene projekte je na voljo program:

 

Zelena obveznica

Več o možnostih financiranja in izdaji zelene obveznice si lahko preberete na spodnji povezavi.

Primeri dobre prakse:

 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.