Best Practices
Mestna občina Kranj

Matjaž Rakovec, župan MO Kranj: »SID banka je banka, ki nudi dolgoročno financiranje in ob tem še moratorij. To je izjemnega pomena za podjetje, ki se želi dvigniti na višji nivo realizacije poslovanja.«

O občini

Mestna občina Kranj je gospodarsko, trgovsko, prometno, izobraževalno in kulturno središče Gorenjske, ki po površini zaseda 6. mesto med mestnimi občinami. Hkrati je tretja največja občina v Sloveniji po številu prebivalcev.

Občina si želi dokončne rešitve problematike kanalizacijskega omrežja v večjih območjih poselitve in območij z večjimi obremenitvami odpadnih voda. Cilj MOK-a je tako izgradnja infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kot tudi vodovoda in dograditev meteorne kanalizacije ter javne razsvetljave na predelih mestne občine. Gre za večletni projekt »Odvajanje in čiščenje voda - GORKI 2. sklop 2. faza«.

Sodelovanje s SID banko

SID banka je v okviru razvojno-spodbujevalnega programa SID banke za financiranje občin (Občine1) Mestni občini Kranj omogočila sofinanciranje omenjenih naložb v višini 6,6 mio EUR z ročnostjo 20 let.

Na ta način v SID banki podpiramo nadaljnji razvoj in naložbe v lokalno javno infrastrukturo,  lokalne ukrepe učinkovite rabe energije ter ukrepe za večje varstvo okolja.

Več o možnostih občinskih financiranj si preberite TUKAJ

Komentar stranke

Matjaž Rakovec, župan: »Mestna občina Kranj je uspela pridobiti kohezijska sredstva za projekt Gorki 2, ki zajema izgradnjo kanalizacijskega omrežja, vodovoda, javne razsvetljave in cest ter meteornih vodov v aglomeracijah Britof-Predoslje in Mlaka. S tem bomo še korak bliže urejenemu in ekološko sprejemljivemu načinu odvajanja in čiščenja odpadnih voda na omenjenem območju.

Po ocenah naj bi bil celoten projekt vreden 16,5 milijona evrov, pri čemer občina pridobi 6,2 milijona evrov iz evropskih in državnih sredstev, razliko pa mora financirati iz lastnih sredstev. Ker so prihodki zlasti mestnih občin iz naslova dohodnine daleč podhranjeni, lahko tako visoke investicijske vložke financiramo le še s sredstvi kreditov.

Na podlagi Zakona o financiranju občin in Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin smo tako izvedli vse predpisane postopke, pridobili soglasje Ministrstva za finance za podpis pogodbe, nato pa se lotili iskanja primernega bančnega ponudnika.

SID banka je bila tista, ki je ponudila najboljše pogoje zadolževanja, tako glede ročnosti, sprejemljivih obrestnih mer, višine glavnice kot obdobja črpanja. Poleg tega se je v času podpisovanja in izvrševanja pogodbe izkazalo, da je SID banka odpravila ogromno nepotrebnega administriranja in nasploh dokazala, da se zna zelo dobro prilagoditi potrebam občin, jim prisluhniti in v skladu s tem uskladiti tudi svoje ponudbe.

Sodelovanje s SID banko je bilo odlično in jo zato z veseljem priporočam tudi ostalim občinam pri iskanju zanesljivega bančnega partnerja z ugodnimi pogoji. Ker v Mestni občini Kranj načrtujemo še številne večje projekte, zaradi katerih bo življenje v njem še bolj prijetno in tudi okolju prijazno, se nadejamo tvornega sodelovanja s SID banko tudi v prihodnje.«

"SID banka je odpravila ogromno nepotrebnega administriranja in nasploh dokazala, da se zna zelo dobro prilagoditi potrebam občin, jim prisluhniti in v skladu s tem uskladiti tudi svoje ponudbe."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
04. April 2022

SID Bank and the European Investment Fund (EIF) presented the Extended Slovenian Capital Growth Investment Program SEGIP Top-up...

24. March 2022

The EIF and SID Banka will top up the Slovene Equity Growth Investment Programme (SEGIP) with an additional €100 million.

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.