Primer dobre prakse
Mestna občina Kranj

Matjaž Rakovec, župan MO Kranj: »SID banka je banka, ki nudi dolgoročno financiranje in ob tem še moratorij. To je izjemnega pomena za podjetje, ki se želi dvigniti na višji nivo realizacije poslovanja.«

O občini

Mestna občina Kranj je gospodarsko, trgovsko, prometno, izobraževalno in kulturno središče Gorenjske, ki po površini zaseda 6. mesto med mestnimi občinami. Hkrati je tretja največja občina v Sloveniji po številu prebivalcev.

Občina si želi dokončne rešitve problematike kanalizacijskega omrežja v večjih območjih poselitve in območij z večjimi obremenitvami odpadnih voda. Cilj MOK-a je tako izgradnja infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kot tudi vodovoda in dograditev meteorne kanalizacije ter javne razsvetljave na predelih mestne občine. Gre za večletni projekt »Odvajanje in čiščenje voda - GORKI 2. sklop 2. faza«.

Sodelovanje s SID banko

SID banka je v okviru razvojno-spodbujevalnega programa SID banke za financiranje občin (Občine1) Mestni občini Kranj omogočila sofinanciranje omenjenih naložb v višini 6,6 mio EUR z ročnostjo 20 let.

Na ta način v SID banki podpiramo nadaljnji razvoj in naložbe v lokalno javno infrastrukturo,  lokalne ukrepe učinkovite rabe energije ter ukrepe za večje varstvo okolja.

Več o možnostih občinskih financiranj si preberite TUKAJ

Komentar stranke

Matjaž Rakovec, župan: »Mestna občina Kranj je uspela pridobiti kohezijska sredstva za projekt Gorki 2, ki zajema izgradnjo kanalizacijskega omrežja, vodovoda, javne razsvetljave in cest ter meteornih vodov v aglomeracijah Britof-Predoslje in Mlaka. S tem bomo še korak bliže urejenemu in ekološko sprejemljivemu načinu odvajanja in čiščenja odpadnih voda na omenjenem območju.

Po ocenah naj bi bil celoten projekt vreden 16,5 milijona evrov, pri čemer občina pridobi 6,2 milijona evrov iz evropskih in državnih sredstev, razliko pa mora financirati iz lastnih sredstev. Ker so prihodki zlasti mestnih občin iz naslova dohodnine daleč podhranjeni, lahko tako visoke investicijske vložke financiramo le še s sredstvi kreditov.

Na podlagi Zakona o financiranju občin in Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin smo tako izvedli vse predpisane postopke, pridobili soglasje Ministrstva za finance za podpis pogodbe, nato pa se lotili iskanja primernega bančnega ponudnika.

SID banka je bila tista, ki je ponudila najboljše pogoje zadolževanja, tako glede ročnosti, sprejemljivih obrestnih mer, višine glavnice kot obdobja črpanja. Poleg tega se je v času podpisovanja in izvrševanja pogodbe izkazalo, da je SID banka odpravila ogromno nepotrebnega administriranja in nasploh dokazala, da se zna zelo dobro prilagoditi potrebam občin, jim prisluhniti in v skladu s tem uskladiti tudi svoje ponudbe.

Sodelovanje s SID banko je bilo odlično in jo zato z veseljem priporočam tudi ostalim občinam pri iskanju zanesljivega bančnega partnerja z ugodnimi pogoji. Ker v Mestni občini Kranj načrtujemo še številne večje projekte, zaradi katerih bo življenje v njem še bolj prijetno in tudi okolju prijazno, se nadejamo tvornega sodelovanja s SID banko tudi v prihodnje.«

"SID banka je odpravila ogromno nepotrebnega administriranja in nasploh dokazala, da se zna zelo dobro prilagoditi potrebam občin, jim prisluhniti in v skladu s tem uskladiti tudi svoje ponudbe."

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.