Primer dobre prakse
DrHladnik d.o.o.

Nejc Hladnik, direktor: »Brez zagonske spodbude v obliki mikrokredita SID banke, najetega prek posrednika, investicije v takšnem obsegu sami ne bi zmogli.«

DrHladnik d.o.o.

Novoustanovljeno podjetje se ukvarja s promocijo in prodajo specialnega medicinskega pripomočka za zdravljenje duševnih motenj, drugo področje delovanja pa je nutracevtika. Odkrita tržna niša izhaja iz raziskav Svetovne zdravstvene organizacije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ugotovitvah Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki kažejo, da so duševne motnje v enormnem porastu, da je nacionalni program duševnega zdravja neučinkovit, da posamezna področja zdravljenja niso zakonsko urejena, farmakološko zdravljenje pa v vseh primerih ni uspešno niti primerno.  

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ocenjuje, da duševne motnje Slovenijo vsako leto stanejo kar 4% bruto domačega proizvoda. To se kaže v posrednih stroških, kot so upad produktivnosti, bolniške odsotnosti, višina nadomestil in prezgodnje upokojevanje. Za primer Slovenije je bila opravljena študija glede ekonomske upravičenosti implementacije medicinskega pripomočka na Health Economics & Management Knowledge Centru, ki je portugalski korespondent za Evropski observatorij za zdravstvene sisteme in politike v okviru izobraževalne inštitucije Nova School of Business and Economics. Druga analiza, ki jo je opravil Eurofound navaja, da si med mladimi Evropejci (EU-28) Slovenci najtežje privoščimo primerno psihološko ali psihiatrično zdravljenje, slabša situacija je le še v Grčiji in Cipru. V svetu strokovnjaki opozarjajo, da bi zaradi aktualne pandemije dolgoročne psihološke posledice v družbi lahko povzročile več škode od virusa samega. 

Medicinski pripomoček, podprt z več kot 100 kliničnimi študijami, je kranialni elektroterapevtski stimulator (CES), ki z nežno mikro stimulacijo možgane oziroma nevrone spodbuja k njihovemu pravilnemu delovanju. Namenjen je zdravljenju anksioznosti, nespečnosti, depresije in bolečin, kar je rešitev za tiste dele sveta, ki se že spopadajo z opioidno krizo. V ZDA se dobi le na recept, uporabljajo jih tudi ameriške oborožene sile. V EU je prodaja znotraj zakonskih okvirov prosta, uporaba je varna in brez stranskih učinkov zdravil. Obstajajo študije, ki dokazujejo smotrnost vključitve pripomočka v obvezno zdravstveno zavarovanje. Pripomoček je uporaben tudi v veterinarski medicini.

»Brez zagonske spodbude v obliki mikrokredita, najetega preko posrednika Primorska hranilnica d.d., investicije v takšnem obsegu sami ne bi zmogli. Strokovna podpora bančnih svetovalcev, ki so v projektu prepoznali dodano družbeno vrednost investicije, je našemu podjetju pomagala doseči zastavljene cilje.«

Komentar stranke

Nejc Hladnik, MSc (Portugalska), direktor: »V podjetju DrHladnik smo mnenja, da v sodelovanju s SID banko skupaj ustvarjamo boljšo prihodnost duševnega zdravja slovenske družbe. Brez zagonske spodbude v obliki mikrokredita investicije v takšnem obsegu sami ne bi zmogli. Za strokovno podporo smo hvaležni tudi Primorski hranilnici Vipava, ki je v projektu prepoznala dodano družbeno vrednost in se odločila, da bolnikom čim prej in v čim širšem obsegu omogoči dostop do novega načina zdravljenja. Tako SID banka kot tudi Primorska hranilnica sta tako pomembno prispevali k izboljšanju dostopnosti bolnikov do psihiatričnega zdravljenja, kar bo v naslednjih letih zagotovo pripomoglo k zmanjševanju regionalnih razlik v kvaliteti psihiatričnih storitev, skrajševanju čakalnih vrst, razbremenitvi specialistov in navsezadnje tudi odpravljanju posledic pandemije nove koronavirusne bolezni na duševno zdravje.«

Spletna stran podjetja: https://alphastim.si

"Zaupanje v kvaliteto izdelka in obširna raziskava trga sta bila glavna razloga za ustanovitev podjetja, s katerim želimo inovativno in učinkovito izboljšati zdravljenje duševnih motenj."

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
15. Julij 2024

SID banka, Evropski investicijski sklad in Hrvaška razvojna banka HBOR so postali temeljni vlagatelji v prvi sklad za tehnološke inovacije v Sloveniji in na Hrvaškem.

30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.