Best Practices
DrHladnik d.o.o.

Nejc Hladnik, direktor: »Brez zagonske spodbude v obliki mikrokredita SID banke, najetega prek posrednika, investicije v takšnem obsegu sami ne bi zmogli.«

DrHladnik d.o.o.

Novoustanovljeno podjetje se ukvarja s promocijo in prodajo specialnega medicinskega pripomočka za zdravljenje duševnih motenj, drugo področje delovanja pa je nutracevtika. Odkrita tržna niša izhaja iz raziskav Svetovne zdravstvene organizacije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ugotovitvah Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki kažejo, da so duševne motnje v enormnem porastu, da je nacionalni program duševnega zdravja neučinkovit, da posamezna področja zdravljenja niso zakonsko urejena, farmakološko zdravljenje pa v vseh primerih ni uspešno niti primerno.  

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ocenjuje, da duševne motnje Slovenijo vsako leto stanejo kar 4% bruto domačega proizvoda. To se kaže v posrednih stroških, kot so upad produktivnosti, bolniške odsotnosti, višina nadomestil in prezgodnje upokojevanje. Za primer Slovenije je bila opravljena študija glede ekonomske upravičenosti implementacije medicinskega pripomočka na Health Economics & Management Knowledge Centru, ki je portugalski korespondent za Evropski observatorij za zdravstvene sisteme in politike v okviru izobraževalne inštitucije Nova School of Business and Economics. Druga analiza, ki jo je opravil Eurofound navaja, da si med mladimi Evropejci (EU-28) Slovenci najtežje privoščimo primerno psihološko ali psihiatrično zdravljenje, slabša situacija je le še v Grčiji in Cipru. V svetu strokovnjaki opozarjajo, da bi zaradi aktualne pandemije dolgoročne psihološke posledice v družbi lahko povzročile več škode od virusa samega. 

Medicinski pripomoček, podprt z več kot 100 kliničnimi študijami, je kranialni elektroterapevtski stimulator (CES), ki z nežno mikro stimulacijo možgane oziroma nevrone spodbuja k njihovemu pravilnemu delovanju. Namenjen je zdravljenju anksioznosti, nespečnosti, depresije in bolečin, kar je rešitev za tiste dele sveta, ki se že spopadajo z opioidno krizo. V ZDA se dobi le na recept, uporabljajo jih tudi ameriške oborožene sile. V EU je prodaja znotraj zakonskih okvirov prosta, uporaba je varna in brez stranskih učinkov zdravil. Obstajajo študije, ki dokazujejo smotrnost vključitve pripomočka v obvezno zdravstveno zavarovanje. Pripomoček je uporaben tudi v veterinarski medicini.

»Brez zagonske spodbude v obliki mikrokredita, najetega preko posrednika Primorska hranilnica d.d., investicije v takšnem obsegu sami ne bi zmogli. Strokovna podpora bančnih svetovalcev, ki so v projektu prepoznali dodano družbeno vrednost investicije, je našemu podjetju pomagala doseči zastavljene cilje.«

Komentar stranke

Nejc Hladnik, MSc (Portugalska), direktor: »V podjetju DrHladnik smo mnenja, da v sodelovanju s SID banko skupaj ustvarjamo boljšo prihodnost duševnega zdravja slovenske družbe. Brez zagonske spodbude v obliki mikrokredita investicije v takšnem obsegu sami ne bi zmogli. Za strokovno podporo smo hvaležni tudi Primorski hranilnici Vipava, ki je v projektu prepoznala dodano družbeno vrednost in se odločila, da bolnikom čim prej in v čim širšem obsegu omogoči dostop do novega načina zdravljenja. Tako SID banka kot tudi Primorska hranilnica sta tako pomembno prispevali k izboljšanju dostopnosti bolnikov do psihiatričnega zdravljenja, kar bo v naslednjih letih zagotovo pripomoglo k zmanjševanju regionalnih razlik v kvaliteti psihiatričnih storitev, skrajševanju čakalnih vrst, razbremenitvi specialistov in navsezadnje tudi odpravljanju posledic pandemije nove koronavirusne bolezni na duševno zdravje.«

Spletna stran podjetja: https://alphastim.si

"Zaupanje v kvaliteto izdelka in obširna raziskava trga sta bila glavna razloga za ustanovitev podjetja, s katerim želimo inovativno in učinkovito izboljšati zdravljenje duševnih motenj."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.