Best Practices
Radeče Papir nova d.o.o.

SID banka financirala projekt krožnega gospodarstva iz Sklada skladov Prenova obstoječe čistilne naprave družbe Radeče Papir nova d.o.o.

SID banka financirala projekt krožnega gospodarstva iz Sklada skladov Prenova obstoječe čistilne naprave družbe Radeče Papir nova d.o.o.

Financiranje zelenih projektov in projektov krožnega gospodarstva sta eni izmed ključnih prioritet SID banke, saj prav v njih leži potencial za izboljšanje konkurenčnosti, spodbujanje trajnostne gospodarske rasti, varovanje okolja in ustvarjanje novih delovnih mest.

Ker velik poudarek dajemo projektom, ki omogočajo prehod slovenskih podjetij na bolj krožne in trajnostne poslovne modele, smo v maju 2021 izvedli financiranje družbe Radeče Papir Nova d.o.o., in sicer za investicijo v prenovo obstoječe čistilne naprave. Financiranje je bilo po programu za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije iz finančnega instrumenta EKP Posojila za RRI v okviru Sklada skladov v višini 1.600.000 EUR v okviru Sklada skladov in programa RRI3 v višini 400.000 EUR. Z realizacijo naložbe je SID banka porabila vsa razpoložljiva sredstva na programu EKP Posojila za RRI iz Sklada skladov.

Družba Radeče papir nova d.o.o. se ukvarja s proizvodnjo papirja, njeno poslovanje raste in se širi, zato je ustrezna tehnologija, še posebej vidik čiščenja odpadnih voda zelo pomemben. Obstoječa čistilna naprava je ozko grlo v procesu proizvodnje papirja. Povzroča omejitve v proizvodnji, ima večji vpliv na okolje in ne omogoča dosegati koncepta krožnega gospodarstva, saj se odpadne sekundarne surovine (prečiščene odpadne vode in mulj) ne vračajo v proizvodnjo.

 

 

S prenovo čistilne naprave, kjer se uvede drugačen postopek čiščenja odpadne vode, ki deluje na konceptu ozonizacije, bi se konceptu krožnega gospodarstva zelo približali, saj se ocenjuje, da bi lahko vračali do cca. 80 % odpadne snovi (mulja) nazaj v proizvodnjo, kar pomeni 1.040 ton letno.

 

Papirna industrija je velik porabnik sveže vode, saj le ta služi kot transferno sredstvo pri izdelavi papirja. V Radeče papir Nova so v letu 2020 uporabili 958.000 m3 sveže vode, izpustili pa 813.000 m3 odpadne (prečiščene) vode. Ocenjuje se, da bi po prenovi v proces vračali do 50 % prečiščene vode. Poraba elektrike se pri ionizaciji poveča za 3 %, hkrati pa prenovljena čistilna naprava omogoči delovanje na papirnem stroju na 80 % kapacitet (več zaradi omenjenih manjših serij in več menjav artiklov ni mogoče).

SID banka s financiranjem trajnostnih in zelenih projektov utrjuje svoje poslanstvo spodbujanja zelenega in krožnega gospodarstva za trajnostni razvoj Slovenije. 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.